Povratak na vrh

eTreniraj

Očekivani rezultat ovoga projekta jest digitalizacija načina treniranja naših sportaša te opremanje sportaša potrebnom opremom kako bi se ovakav način treninga mogao ostvariti i nakon provedbe projekta.Samim time,kao rezultat očekujemo i više odrađenih treninga,višu fizičku spremu i bolje sportske rezultate, koje će omogućiti dostupnost treninga bez obzira na vanjske utjecaje.Očekujemo veću digitalnu pismenost naših članova,unaprijeđenje komunikacije između trenera i sportaša radi potrebne češće komunikacije te porast kvalitete funkcioniranja Atletskog kluba za osobe s invaliditetom „Vinkovci“.

O projektu:

Projekt se sastoji od ukupno pet(5) etapa. 1. Etapa( kolovoz 2020.): U ovoj etapi pobrinuti ćemo se za nabavku sve opreme. Oprema koju bi nabavili kroz projekt sastojala bi se od kompleta za sportaše te kompleta za trenera. Nabavili bismo ukupno 15 kompleta za sportaše te jedan za trenera. Kompleti za sportaše: tablet, podloga za vježbanje, 2 bučice, elastična traka za vježbanje, medicinka, majica i hlačice za vježbanje. Komplet za trenera:laptop za trenera, podloga za vježbanje, 2 bučice, elastična traka za vježbanje i medicinka. 2. Etapa(kolovoz 2020.): Cilj ove etape jest unajmiti stručnjaka za IKT koji će osposobiti tablete, laptop, usustaviti eTreniraj virtualnu učionicu, YouTube kanal za trenera te korisničke račune za sve sudionike projekta. 3. Etapa(kolovoz 2020.): Za sve sudionike izradili bismo brošuru- knjižicu s uputama za uporabu sustava za vježbanje na daljinu i dva promidžbena roll up sistema te je cilj ove etape ugovaranje dizajna i izrade brošure te dizajna i izrade roll up sistema. 4. Etapa(kolovoz 2020.): Svim sudionicima projekta biti će podijeljeni kompleti te predana korisnička imena s lozinkama za logiranje u virtualnu učionicu. Podijeliti će im se i brošure te ih se uputiti na način rada u virtualnoj učionici za trening na daljinu. 5. Etapa(rujan 2020.-ožujak 2021.): Provedba praktičnog dijela projekta eTreniraj. Kroz ukupno šest mjeseci trener će dva puta tjedno, po dogovoru sa sportašima, na svoj YouTube kanal dodavati video- sadržaj u kojemu će sportašima davati upute za odrađivanje određenog treninga(ili dijela treninga) kod kuće. Vježbe koje će raditi izvoditi će uz pomoć nabavljenih rekvizita, trener ili sportaš- demonstrator, a iste će biti snimljene i poslane sportašima preko platforme za online učenje na daljinu. Sportaši će nakon svakog takvog treninga treneru davati povratnu informaciju o odrađenom treningu i ispunjavati evaluacijski upitnik/kviz te na taj način evaluirati postepeno i samo provođenje projekta.