Povratak na vrh

ReciCLEANaj

• suradnja i razmjena iskustva korisnika projekta • jačanje znanja, kompetencija, vještina • poboljšanje likovnih i digitalnih kompetencija • izradu multidisciplinarnih programa rada za učenike • implementaciju novih metoda i oblika rada s učenicima • provedba istraživačkih projekata • korištenja moderne tehnologije • otvorena komunikacija, decentralizacija autoriteta, sloboda korištenja i recikliranja informacija • suradnja i razmjena iskustva s umjetnicima, udrugama i institucijama iz lokalne zajednice • aktivno uključivanje korisnika u kreiranja sadržaja • bolje upravljačke vještine i strategije organizacijskog tima • inovativni pristupi upravljanja izvannastavnih aktivnosti djece i mladih • neformalno učenje • veća vidljivost važnosti cjeloživotnog učenja

O projektu:

U projekt su uključeni nastavnici strukovnih i općih predmeta. Nastavnici strukovnih predmeta iz područja elektrotehnike i strojarstva s učenicima će izraditi infografike o načinu recikliranja raznih materijala od plastike, metala do baterija, starih mobitela, računala, dok će nastavnici geodetske i arhitektonske skupine predmeta s učenicima izraditi izmjere te nacrte njihovog omiljenog mjesta okupljanja Titovog parka te prenamjenu starog parkirališta u park koje se nalazi u blizini škole s kantama za recikliranje otpada, pametnim klupama, solarnom rasvjetom. Nastavnici opće grupe predmeta s učenicima će odraditi ostale aktivnosti - oslikavanje platnenih torbi u sitotsku, izrada bedževa, izrada plakata, izrada animacija i stickersa koje će učenici promovirati na svojim pametnim telefonima. Učenici će 13. listopada 2020. (Međunarodni dan borbe protiv prirodnih katastrofa) na tržnici postaviti i urediti punkt gdje će prolaznicima dijeliti bedževe i platnene torbe koje su sami izradili u sitotisku na temu očuvanja okoliša kako bi ukazali na veliki problem s plastičnim vrećicama. Na Dan planeta Zemlje (22. travnja 2021.) učenici će prikazati sveukupni rezultat svojeg rada izložbom koja će biti namijenjena široj zajednici s naglaskom na učenike osnovnih škola. U sklopu izložbe bit će organizirane i radionice za osnovnoškolce koje će pripremiti i održati učenici Tehničke škole Pula. Cilj svih ovih aktivnosti je senzibilizirati javnost na gorući problem našeg društva - zagađenje okoliša. Aktivnosti provedbe projekta 1. Radionica izrade plakata – Nositelj Gordana Mofardin, nastavnica hrvatskog jezika i etike), ukupno 5 radionica jednom tjedno u trajanju od 2 sata. 2. Radionica izrade infografika – Nositelji Mauro Maretić, dr. sc. strojarstava Mauro Maretić, nastavnik elektro grupe predmeta Tino Krelja, ukupno 5 radionica jednom tjedno u trajanju od 2 sata. 3. Radionice izmjere i izrade nacrta – Nositelji nastavnici iz geodetske grupe predmeta Mladenka Kosanović i Bojan Bradač, nastavnice iz arhitektonske grupe predmeta Mirjana Kalac i Jasna Dubinović, ukupno 10 radionica, radionice se održavaju jednom tjedno u trajanju od 3 sata. 4. Radionica crtanja, pisanja slogana i izrade bedževa – Nositeljica Gordana Mofardin, ukupno 4 radionice, jednom tjedno u trajanju od 2 sata 5. Radionica izrade animacija i stickersa za pametne telefone – Nositelji Gordana Mofardin i Tino Krelja, ukupno 4 radionice jednom tjedno u trajanju od 2 sata. 6. Javna prezentacija projekta građanima s naglaskom na učenike osnovnih škola u DC Rojc ili u izložbenom prostoru Svet srca 7. Radionice za učenike osnovnih škola (učenici učenicima) 8. Medijske aktivnosti: objavljivanje svih aktivnosti na stranicama škole, izrada i prezentacija video klipa o edukativnim radionicama te medijska promocija projekta u lokalnom tisku, na radio stanicama i portalima