Povratak na vrh

Pepe jedva čeka kampiranje!

Očekivani rezultati za korisnike: - održana škola u prirodi, uz tri tematske radionice za tridesetak polaznika. U provođenje kampiranja uključeno je deset volontera i pet voditelja te 20 roditelja. Polaznici škole u prirodi i volonteri razvili su svoje vještine snalaženja u prirodi, naučili su kako pružiti prvu pomoć te koje su opasnosti u vodi i izvan nje te raspoznavati samoniklo i jestivo bilje koje raste na ovome području. Polaznici Škole u prirodi tijekom tri dana razvijali su svoju samostalnost, kreativnost te intelektualne i motorićke vještine. Družili su se s vršnjacima, voditeljima i volonterima te su sudjelovali u kreiranju grupnih pravila, rasporeda i igara. Očekivani rezultati za našu zajednicu i organizaciju: - uključeno 10 volontera čime je povećana umreženost i aktivnija suradnja s Gradom Pazinom, udrugama i ustanovama te su promovirane aktivnosti DND-a Pazin kroz objave u medijima, - izrađeni promotivni materijali za polaznike, voditelje i volontere te partnere.

O projektu:

Projekt “Pepe jedva čeka kampiranje!” uključuje izravan rad s djecom i mladim volonterima te će se provesti u nekoliko faza, od kojih je glavna faza provedba trodnevnog kampiranja u prirodi u Bilfo parku, uz Pazinski potok. PRIPREMNA FAZA – 1.7. – 31.7.2020. Uključuje planiranje i promociju događaja te dogovor oko provedbe. - Sastanak s voditeljima i planiranje kampiranja - Izrada promotivnih materijala (majica, plakata, kapa) - Dogovor oko suradnje s partnerima - Dogovor oko suradnje s predavačima - Određivanje preciznog datuma kampiranja, ovisno o epidemiološkim i vremenskim prilikama te stanju Potoka - Poziv za prijave volontera - Poziv za prijave sudionika - Prikupljanje prijava i odabir sudionika - Trening volontera za kampiranje - Izrada detaljnog plana aktivnosti i zaduženja voditelja i predavača po danima GLAVNA FAZA – 1.8. – 15.8.2020. Na kampiranju će se sve aktivnosti provoditi uz metode neformalnog učenja, s posebnim naglaskom na iskustveno i suradničko učenje te svladavanje praktičnih i životnih vještina u prirodi. - Priprema terena za kampiranje - Kontaktiranje sudionika te roditeljski sastanak - Organizacija prijevoza, pribavljanje kamperske opreme - Nabavka materijala, namirnica i potrepština - Trodnevno kampiranje na Potoku 1. Dan: o Okupljanje djece i roditelja u DND-u, prozivka, o Vožnja do Zarečkog krova o Pješačenje do Bilfo parka i opraštanje s roditeljima o Smještanje u park i podizanje šatora uz pomoć izviđača o Upoznavanje, dogovaranje pravila i rasporeda kampiranja, mali testić o prirodi o Ručak o Popodnevni odmor o Kupanje o Spremanje za večeru o Večera o Evaluacija dana o Noćna aktivnost – priče i legende Potoka o Spavanje 2. Dan: o Buđenje o Doručak o Radionica Crvenoga križa Pazin: opasnosti u vodi i uz vodu o Kupanje o Ručak o Popodnevni odmor o Orijentacija u prirodi - vježba o Spremanje za večeru o Večera o Evaluacija dana o Astronomska večer – promatranje zvjezdanog neba o Spavanje 3. Dan: o Buđenje o Doručak o Samoniklo bilje i priroda na Potoku - radionica o Izviđačke aktivnosti i natjecanja o Ručak o Proglašenje pobjednika i podjele zahvalnica, mali testić o prirodi o Kupanje o Evaluacija Škole u prirodi i traženje tajnih prijatelja, razmjena poruka o Spremanje kampa o Povratak u Pazin ZAVRŠNA FAZA – 15.8. – 31.9.2020. U završnu fazu uključeni su svi provoditelji aktivnosti i partneri te je ona posebno značajna za diseminaciju projekta i rad na kvaliteti i odnosima s partnerima kako bi se ostvario kontinuitet provedbe ove aktivnosti. - Analiza evaluacija - Završni sastanak voditelja, volontera i partnera te podjela zahvala - Promocija na web – stranicama i društvenim mrežama - Plan za sljedeću godinu - Evidencija volonterskih sati - Sastavljanje završnog izvješća.