Povratak na vrh

Mali EKO svijet

Po završetku projekta, polaznici će dobiti znanje o ekologiji i važnosti očuvanja okoliša u kojem živimo. Na zabavan način kroz kreativne radionice prenijet će im se vještine recikliranja, tj. ponovnog iskorištavanja otpada. Također, upoznat će ih se i sa samim ljepotama prirode kroz posjete Prirodoslovnom muzeju, Zoološkom i Botaničkom vrtu, te Frogylandu. Kreativnim eksperimentima koje će provoditi kemičari/biolozi djeci će se dočarati pojave u prirodi i potaknuti ih na interes i ljubav prema prirodi i prirodnim pojavama, te važnosti očuvanja okoline u kojoj žive. Sudjelovanjem u raznolikim aktivnostima kroz ovaj projekt, djeca na njima zabavan način usvajaju znanja i vještine o kvalitetnoj brizi za okoliš i aktivnom sudjelovanju u zajednici u kojoj žive. Također, sudjelovanjem volontera u projektnim aktivnostima i samim volontiranjem djece, štićenike doma socijalizira se s društvom i omogućava im se stvaranje novih prijateljstava, rast samopoštovanja i sl.

O projektu:

Priprema projekta (srpanj/kolovoz) - kontaktiranje osoba zaduženih za edukacije u projektu, - priprema potrebnih materijala za provođenje akcija u projektu. Održavanje sastanaka s volonterima (kolovoz) - održavanje sastanaka volontera, upoznavanje volontera s projektom i njihova priprema za izvođenje aktivnosti. Upoznavanje svih sudionika u projektu (djece, volontera, djelatnika doma) s aktivnostima koje će se provoditi (rujan) - upoznavanje sudionika, - predstavljanje aktivnosti koje će se u narednom razdoblju provoditi. Pričanje priča o ekologiji i crtanje - Zemlja bez šuma (rujan) - pričanje eko priča od strane volontera, - crtanje kako bi izgledala Zemlja bez šuma. Posjet Botaničkom vrtu i sadnja cvijeća (rujan) - upoznavanje s biljkama u Botaničkom vrtu, - sadnja cvijeća uz pomoć stručne osobe u Botaničkom vrtu. Provođenje male edukacije i prezentacije o razvrstavanju otpada i zaštiti prirode (listopad) - stručna osoba iz Čistoće Split provodi edukaciju o razvrstavanju otpada i zaštiti prirode. Kreativna radionica s otpatcima I. (listopad) - djeca zajedno s volonterima izrađuju eko suvenire od recikliranih otpadaka. Sudjelovanje u projektu 72 sata bez kompromisa (listopad) - provođenje ekološke akcije za grupu koja će prolaziti kroz ovaj program u sklopu projekta 72 sata bez kompromisa. Kreativna radionica s otpatcima II. (listopad) - djeca zajedno s volonterima izrađuju eko suvenire od recikliranih otpadaka. Mali znanstvenici - provođenje eksperimenata (studeni) - provođenje jednostavnijih, zanimljivih eksperimenata od strane biologa/kemičara. Gledanje eko crtanog filma i rasprava o viđenom (studeni) - zajedničko gledanje crtanog filma o ekologiji, - vođenje rasprave o problemu prikazanom u filmu. Kreativna radionica s otpatcima III. (studeni) - djeca zajedno s volonterima izrađuju eko suvenire od recikliranih otpadaka. Posjet jedinstvenoj izložbi žaba (Froggyland) (studeni) - organizirani posjet jednoj od najvećih zbirki prepariranih žaba koje se nalaze u različitim pozama svojstvenim ljudima. Kreativna radionica s otpatcima IV. - završavanje (prosinac) - provođenje završne kreativne radionice, završavanje eko suvenira. Posjet Zoološkom vrtu u Splitu (prosinac) - sudjelovanje u organiziranom programu za sv. Nikolu, traženje blaga i tradicionalne igre. Završno druženje i darivanje poklona koji su sami napravili (prosinac) - organiziranje završnog druženja svih sudionika u projektu, - darivanje izrađenih eko suvenira sudionicima projekta i sponzorima. Pisanje izvještaja (prosinac) - pisanje završnog izvještaja o provedbi projekta, - nastavak novog projektnog ciklusa, ukoliko se kroz evaluacije pokaže potreba i interes za daljnjom provedbom projektnih aktivnosti.