Povratak na vrh

Od ideje do gotovog proizvoda - novo lice učionice

Opremanje učionice s 10 računala koja će omogućiti rad učenika u profesionalnim programima (Auto cad, Xilog Plus, SketchUP, Tincer cad i dr.) gdje će se nastava u razredu od 20 učenika moći odvijati u dvije grupe.

O projektu:

Kreativnost je nešto što nastojimo poticati u našim učenicima. Osnovali smo i Udrugu „DT kreativci – Udrugu za promicanje drvne tehnologije i kulture stanovanja“ kako bi sama ideja kreativnosti i stvaralaštva izašla izvan okvira redovne nastave. Da smo u tome uspjeli dokaz je da smo proslavili četvrti rođendan Udruge i ušli u petu godinu postojanja. Tko su DT kreativci? To su učenici i nastavnici Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac uglavnom drvodjeljske struke. Ove školske godine 2018/2019 tijekom prvog polugodišta započeli smo projekt „Od ideje do gotovog proizvoda – novo lice učionice“. Ponukani problemom loše opremljenosti učionica u prvom redu zastarjelim računalima, a onda i ostalom opremom krenuli smo u osmišljavanje toga kako bismo popravili postojeće stanje. Projekt smo tijekom 2018. godini prijavili na natječaj za Udruge civilnog društva grada Karlovca gdje nam je odobreno 5.000,00 kuna. Stolarski obrt Ribičić, donirao nam je 1.000,00 kuna te Stolarski obrt Vuljanić, donirao nam je 1.000,00 kuna. Pomoću tih sredstava uredit ćemo učionice novim stolovima i ostalim potrebnim detaljima, ali najveća stavka u budžetu su kupnja novih računala što je i razlog javljanja na trenutni natječaju Uniqa – radost života. Problem je veliki jer nemamo projektore u svim učionicama, a računala kojima je opremljena informatička učionica zastarjela su i na njima je moguće raditi u osnovnim programima (Word, Excel, Internet itd.) ali programi predviđeni u navedenom strukovnom kurikulumu zahtijevaju puno kvalitetnija računala. Iz strukovnog kurikuluma za zanimanje drvodjeljski tehničar dizajner izdvajamo: programiranje u programu Xilog plus vezanom za rad CNC stroja za obradu drva, rad u Auto CAD programu, SketchUp programu i ostalim programima za oblikovanje namještaja i opremanje i projektiranje prostora. Da bismo učenike uspješno pripremili za tržište rada trebamo i kvalitetnu opremu. Poznavanje i vještina rada u navedenim programima jamči našim učenicima veću konkurentnost i lakše pronalaženja zaposlenja ne samo u struci nego i šire. Ideje projekta uvrstili smo u redovnu nastavu kroz sve stručne predmete kako bi se učenici uključili u sudjelovanje, a ujedno i ostvarili različite ishode učenja iz strukovnih predmeta. Faze projekta: 1. Prezentacija projektnog zadatka za učenike i njihovo uključivanje u provedbu projekta 2. Izrada poslovnog plana 3. Prezentacija projekta pred karlovačkim obrtnicima iz područja stolarstva 4. Osmišljavanje novih idejnih rješenja uređenja 5. Kozmetički zahvati u učionicama 6. Izrada novih funkcionalnijih stolova za učionice 7. Opremanje učionice novim računalima 8. Završna prezentacija i evaluacija projekta Važna napomena: do sada je realizirano prve četiri faze projekta, ali za kupnju novih računala još uvijek ne postoji mogućnost što je ujedno i najveća stavka u budžetu te se nadamo da bi natječaj Uniqa – Radost života mogao na naše veliko veselje riješiti ovaj problem.

Cilj projekta:

Stvoriti poticajno ozračje za rad i učenje te biti u korak s novim tehnologijama, opremiti učionice računalima koja podržavaju instalaciju profesionalnih softvera (AutoCad 2019; TincerCad; Fusion 360; SketchUp, Xilog Plus i drugi koji služe za oblikovanje i projektiranja namještaja i prostora) namijenjenih stjecanju strukovne kvalifikacije za zanimanje drvodjeljski tehničar dizajner i stolar, a koja će omogućiti učenicima kvalitetnu pripremu za tržište rada.

Očekivani rezultati:

Opremanje učionice s 10 računala koja će omogućiti rad učenika u profesionalnim programima (Auto cad, Xilog Plus, SketchUP, Tincer cad i dr.) gdje će se nastava u razredu od 20 učenika moći odvijati u dvije grupe.