Povratak na vrh

PUZLA – Podrška, Unaprjeđenje, Zauzimanje, Lakoća pristupa, Adaptacija

Uspostaviti će se multidisciplinarni stručni tim koji će s vanjskim suradnicima pokriti područje od procjene, podrške djeci i roditeljima kroz usluge terapija, savjetovanja i podrške s ciljem unapređenja socijalne uključenosti svih korisnika. Projekt će kroz razvoj učinkovitih i uključivih socijalnih usluga doprinijeti socijalnoj uključenosti djece s TUR, pomirenju poslovnog i obiteljskog života članova njihovih obitelji, te jačanju stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom. Bolja podrška i intervencija za cjelokupni djetetov razvoj u udrugama na području 4 županije. Temeljnom razvojnom procjenom, a posljedično i dijagnozom, roditelji će moći ostvariti prava iz područja socijalne skrbi te na taj način financijski ojačati, ali i više vremena posvetiti svom djetetu. S druge strane, ostali subjekti u zajednici, a posebno predškolske ustanove dobiti će generalne smjernice kako dijete bolje socijalizirati i integrirati u skupinu

O projektu:

Povećanje kvalitete usluga za djecu s TUR u 4 županije kroz suradnju 3 udruga i superviziju centra Coralina i Maje Bonačić, magistre psihologije, praktičarke terapije igrom i majstorice NLP-a, formiranje multidisciplinarnog stručnog tima za psihosocijalnu podršku i stručni rad s djecom s TUR u 3 udruge za djecu s TUR iz područja 4 županije, procjena-postavljanje terapijskih ciljeva, psihosocijalna podrška roditeljima senzibilizacija zajednice i jačanje kapaciteta OCD osnove su prijavljenog projekta i koristi koje će dobiti ukupno 30 djece s TUR iz spektra autizma, 50 roditelja i članova obitelji te 25 stručnjaka iz 4 županije (radni terapeuti, senzorni terapeuti, logopedi, edukacijski rehabilitatori, psiholozi, NFD terapeuti, pomoćnici u nastavi). Osnovne aktivnosti projekta su međusobno povezivanje, umrežavanje, prijenos znanja i primjera dobre prakse između udruga u projektu (Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije, Udruga Pogled i Udruga Dar). Od strane voditeljice projekta Maje Bonačić – Centar Coralina stručni djelatnici i suradnici Udruge dobit će dodatne edukacije i upute za terapijski rad s djecom jer će im se na osnovu odrađenih testova i razvojnih procjena postaviti novi ciljevi za rad s njima, djeca s TUR dobit će u svojoj Udruzi i zajednici postavljanje dijagnoze i terapijsko-intervencijskih ciljeva jer će im se napraviti razvojna procjena i test ADOS II kojim se potvrđuje sumnja je li dijete u spektru autizma ili nije. Roditelji i članovi obitelji djece s teškoćama u razvoju će kroz radionice s Majom Bonačić dobiti neophodnu psiho-socijalnu podršku i vještine kako da se nose sa stresnim situacijama, a postavljene procjene i testovi njihove djece kroz ovaj projekt dodatno će im omogućiti da na osnovu njih pokušaju ostvariti prava iz područja socijalne skrbi. Ovim projektom dovodimo uslugu iz Zagreba u zajednicu u kojoj djeluju udruge, te žive djeca i roditelji, a trenutno je nedostupna što će dodatno omogućiti usklađivanje obiteljskog i poslovnog života djece i obitelji jer će neodlaskom u Zagreb na razvojnu procjenu i testiranje uštedjeti vrijeme, mogućnost da budu posvećeni više i djeci urednog zdravstvenog razvoja u obitelji, a dragocjena je i financijska ušteda jer neće imati troškove putovanja te plaćanja razvojnih procjena i testova. Sve Udruge u svojoj zajednici pružaju velik doprinos u razvoju dopunskih i alternativnih socijalnih usluga usmjerenih djeci s TUR kroz veću dostupnost i proširenje postojećih usluga koje nudi javni sektor u 4 županije. To je u skladu i s reformskim ciljevima MDOMSP te Strategijama razvoja sustava socijalne skrbi u kojoj se naglašava uloga nevladinih organizacija kao pružatelja usluga u zajednici. Ovaj projekt zasigurno će svim udrugama na projektu pomoći u unaprjeđenju i održivosti podrške koju pružaju u zajednici te povećanju kvalitete usluge i jačanje organizacijskih kapaciteta Udruge.