Povratak na vrh

Pokaži mi kako putuje osjet

-razvoj senzorne integracije kod djece s teškoćama u razvoju -smanjenje maladaptivnih oblika ponašanja i poticanje adaptivnih oblika ponašanja kod djece sa smetnjama u ponašanju -povećanje pažnje, selekcija i učenje o raznovrsnim podražajima učenika s teškoćama u razvoju -pospješenje komunikacije, smanjenje stereotipnih ponašanja i hiperaktivnosti -prenošenje pozitivnih iskustava sa različitim senzacijama iz senzorne sobe u svakodnevne životne situacije -razvoj empatije i spremnosti na pomoć kod učenika koji nemaju poteškoće u razvoju -integracija djece s teškoćama u razvoju

O projektu:

U našoj školi djeluju dva posebna razredna odjeljenja (posebno razredno odjeljenje po čl. 7. i posebno razredno odjeljenje po čl. 5. i 6. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju. Ukupno broje deset učenika sa kombiniranim teškoćama kojima bi unutar rehabilitacijskog tretmana od posebnog značaja bila posebno opremljenja prostorija (senzorna soba) putem koje se unaprijeđuju komunikacijske vještine, sprječavaju česte i nagle promjene raspoloženja i neodgovarajuće reakcije, potiče samokontrola i socijalizacija. Unutar učioničkog prostora nalazi se predprostor za formiranje senzorne sobe. Od učioničkog dijela u kojem se odvija nastava odijeljen je vratima pa omogućuje neometano istovremeno odvijanje nastavnog procesa jednog dijela učenika s teškoćama i rehabilitacijskog terapijskog tretmana drugog dijela učenika. Proces transformacije prostora u senzornu sobu uključuje preuređenje, namještanje sa senzoričkim i didaktičkim materijalom; strunjačama, manjim kutnim tepihom i dva taburea za sjedenje te element za odlaganje stvari, a od senzoričkog i didaktičkog materijala postavljanje stropne njihaljke za do troje djece, veliki lijevak i vrtuljak za balansiranje, taktilne oblike za hodanje i senzorička stopala po podu sobe, te veliki taktilni krug na jednom od zidnih površina. Idejni plan je i izrada manje“ kabine“ tzv kabine za hlađenje unutar sobe koja bi prvenstveno bila namjenjena za pojedninog učenika koji se u određenom trenutku želi nakratko "ohladiti“" i umiriti se u skrovištu kabine. Osim toga, cilj je integrirati djecu s teškoćama u razvoju sa učenicima iz redovnih razrednih odjela (članovi UV i školske učeničke zadruge) na slijedeći način: -putem organiziranih radionica u kojima će učenici s teškoćama u razvoju zajedno s učenicima iz učeničke zadruge izrađivati didaktičke i likovne materijale različite dekorativne predmete (senzorna ploča) koji će biti uklopljeni u sadržaj senzorne sobe, -putem radionica za učenike iz redovnih razreda na kojima će biti educirani o pomoći učenicima s teškoćama u razvoju prilikom korištenja senzoričkih i didaktičkih materijala u senzornoj sobi. Ovi oblici suradnje bit će organizirani i vođena od strane stručnog kadra škole (socijalni pedagog u te učitelj edukator-rehabilitator u posebnim razrednim odjelima). Ovi oblici suradnje bi veliki izvor pozitivnih iskustava u međusobnom druženju djece s teškoćama poticaj su za integraciju unutar škole.

Cilj projekta:

Poticanje iskustvenog, cjelovitog i socijalnog učenja putem senzorne sobe za stimulaciju osjetila u terapiji djece s teškoćama u razvoju, kako bi djeca učila svim osjetilima. Krajnji cilj je poboljšanje kvalitete učenja i života djece i mladih s teškoćama u razvoju te edukacija njihovih vršnjaka o načinima postizanja istog.

Očekivani rezultati:

-razvoj senzorne integracije kod djece s teškoćama u razvoju -smanjenje maladaptivnih oblika ponašanja i poticanje adaptivnih oblika ponašanja kod djece sa smetnjama u ponašanju -povećanje pažnje, selekcija i učenje o raznovrsnim podražajima učenika s teškoćama u razvoju -pospješenje komunikacije, smanjenje stereotipnih ponašanja i hiperaktivnosti -prenošenje pozitivnih iskustava sa različitim senzacijama iz senzorne sobe u svakodnevne životne situacije -razvoj empatije i spremnosti na pomoć kod učenika koji nemaju poteškoće u razvoju -integracija djece s teškoćama u razvoju