Povratak na vrh

"Plus tri"

Nadzor nad “plastičnim” onečišćenjem na području NP Kornati. Uspostavljanje stalnog kontroliranog čišćenja na području NP Kornati. Uključivanje svih korisnika NP (lokalno stanovništvo, turisti, ribiči, jedriličari, charter tvrtke…) s ciljem smanjenja zagađenja s plastikom za jednokratnu upotrebu i smanjenje upotrebe plastike za jednokratnu upotrebu. Pronalazak rješenja za uvođenje ograničenja unosa plastike za jednokratnu upotrebu u NP. Monitoring po protokolu EU Marine Strategy Framework Directive (MSFD) otoka Tovarnjak u 15. kategorija. Svaka kategorija otpada vagana te pripremljena za recikliranje. Podaci uspoređeni s podacima iz prošlih godina i javno objavljeni.

O projektu:

Udruga More bez plastike ima višegodišnje iskustvo u prikupljanju plastike po obalama Jadranskoga mora i bez obzira i na druge „sakupljače“ utvrdili smo da je naša aktivnost stalno potrebna, ali zbog malih financijskih sredstava kojima raspolažemo neophodno je sufinanciranje naših aktivnosti kako bi ih mogli češće provoditi. Budući da Udruga već provodi stalne aktivnosti skupljanja morskih naplavina pod radnim nazivom „Plus tri“ te se ovaj projekt nadovezuje u već planirane aktivnosti, a samim time ostaje održiv i nakon provedbe. Nazivom „Plus tri“ potičemo širu javnost da i minimalna aktivnost sa skupljanjem samo tri komada plastičnog smeća puno doprinosi smanjenju zagađivanja plastičnim otpadom. Do sada su se aktivnosti skupljanja odvijale isključivo volonterski od strane članova Udruge. Sufinanciranjem projekta bilo bi omogućeno jednostavnije organiziranje aktivnosti koje bi osim aktivnosti čišćenja uključivale i monitoring, edukacije i promociju široj javnosti. Očekuje se da će minimalno 50 osoba sudjelovati u aktivnostima projekta. U projekt su uključeni članovi Udruge koji posjeduju specifična znanja iz područja ekologije, održivog razvoja, turizma, marketinga i ostalih područja te imaju godine iskustva i reference s internacionalnih razvojnih projekta na području očuvanja prirode. U projektu će sudjelovati i drugi volonteri čiji doprinos je posebno bitan. Aktivnosti koje obuhvaća projekt imaju svoj doprinos i najbolji su način za promociju zaštite mora i praktičku i osvještavanje čime prijetimo sami sebi s pretjeranom potrošnjom i ignoriranjem kako to utječe na resurs koji nam omogućuje život. Redovitom provedbom monitoringa plastičnog otpada koji se skuplja na obalama otoka u NP Kornati se osim skupljanja podataka o strukturi, količini i lokaciji skupljenog otpada posljedično usmjerava kako riješiti problem povećane količine otpada. Na kraju provedbe projekta održat će se izložba „More plastike“. Također, održat će se edukacija lokalnog stanovništva i šire javnosti s ciljem poticanja na smanjenje upotrebe plastike za jednokratnu upotrebu. Za aktivnosti monitoringa i čišćenja najviše će se koristiti kajaci jer su najčešće samo s njima mogući pristupi na nedostupne dijelove obale, a i nemaju štetan utjecaj na okoliš. Tijekom provedbe projekta planirane su sljedeće aktivnosti: - 2 aktivnosti čišćenja u NP Kornati (kolovoz, rujan) - monitoring obale (kolovoz) - radionica za djecu i odrasle s ciljem podizanja svijesti o važnosti smanjenja upotrebe plastike za jednokratnu upotrebu (rujan) - izrada promotivnih materijala (srpanj) - izložba otpada skupljenog po obalama (rujan/listopad)