Povratak na vrh

Pokaži mi kako putuje osjet

Osnovna škola Pojišan u Splitu prepoznala je potrebe učenika s teškoćama u razvoju i jednu je učionicu u školi pretvorila u senzornu sobu. Korištenje senzornog materijala i pomagala kod učenika s teškoćama u razvoju pospješuje razvoj senzorne integracije, potiče adaptivne oblike ponašanja i bolju komunikaciju s ciljem cilju smanjenja stereotipnih ponašanja i hiperaktivnosti. Uređeni su zidovi, postavljene drvene dekoracije i senzoričke površine, na podu su postavljene strunjače i senzoričke strunjače sa zrcalima te senzoričke sprave – lijevak za razvoj koordinacije i ravnoteže, podni balanser za stopala te niz didaktičkih materijala namijenjenih razvoju senzorike i lakšem usvajanju osnovnih socijalizacijskih i obrazovnih vještina važnih za svakodnevni život i boravak kako u školi i izvan nje. 

Povratak na projekte