Povratak na vrh

Ostvarenje punog potencijala djece sa sindromom Down

Do osnivanja udruge za Down sindrom Osječko-baranjske županije i grada Osijeka prije deset godina roditelji djece s „kromosomom viška“ lutali su od institucije do institucije u potrazi za odgovorima o pravima svoje djece i adekvatnom tretmanu koji bi njihovoj djeci omogućio ostvarivanje punog potencijala. Osnivanjem udruge, koju su pokrenuli roditelji jedanaestero djece u potrebi da si  pružaju podršku i uživaju u odgoju svoje djece uz sve poteškoće, situacija se stubokom promijenila i danas 40-ak korisnika u Udruzi dobiva sve odgovore na pitanja kao i potreban rad djece s radnim terapeutom, edukacijskim rehabilitatorom te logopedom kroz individualni i grupni rad. Takvim radom s djecom osiguravaju se preduvjeti njihovog kvalitetnijeg uključivanja u predškolsku ustanovu, socijalizaciju, brigu o sebi te razvoj kreativnosti. Istodobno volonteri (stručni suradnici) udruge poučavaju  roditelje o načinima poticanja vlastite djece u svakodnevnom životu, kako bi jednoga dana bila što samostalnija za život.  Zbog važnosti usluga za djecu sa sindromom Down kojih na ovom području do osnivanja udruge nije bilo, projekt smo podržali u prvom krugu „Radosti života“ donacijom koju je Udruga iskoristila za kupnju didaktičkog materijala, tablete za djecu te naknadu radnim terapeutima i edukacijskim rehabilitatorima.

 
Povratak na projekte