Povratak na vrh

Mali ljubići – program za darovitu djecu

Često se zaboravlja kako daroviti učenici, osim učenika s teškoćama u razvoju, također pripadaju skupini učenika s posebnim potrebama. Njihove razvojne potrebe često su u određenoj mjeri zanemarene te darovita djeca ponekad ne dostižu svoj puni potencijal, upravo zbog nedostatka materijalnih uvjeta i obogaćenih sadržaja. Jedan od načina kako daroviti učenici mogu napredovati jest obogaćivanje nastavnog sadržaja, odnosno proširivanje te produbljivanje tema o kojima se uči. Takav način rada putem projektne i istraživačke nastave, realiziran je u Osnovnoj školi Ljubljanica iz Zagreba uz potporu „Radosti života“. 

Grupa od desetak učenika od 1. do 3. razreda na radionicama je kroz različite igre i aktivnosti – od senzornih, motoričkih i perceptivnih igara, igara za poticanje razvoja intelektualnih sposobnosti do logističko-kombinatoričkih igara, računalnih igara i brojnih drugih aktivnosti te uz indivicualan rad sa svakim djetetom razvijala svoj potencijal.

Povratak na projekte