Povratak na vrh

Rana intervencija ODMAH

Svako je dijete jedinstveno i svojoj obitelji neprocjenjivo. Kad se u svakodnevnicu druženja s malim djetetom u roditeljske misli uvuče sumnja da možda ipak ponašanje njihovog djeteta odstupa od uobičajenog ponašanja djeteta te dobi, tad roditelji žele da im netko stručan ODMAH bude dostupan. No čekanje na procjenu traje i više od godine dana, a rana intervencija je od presudne važnosti za djecu s komunikacijskim i/ili jezično-govornim teškoćama, kao i za stabilnost cijele obitelji koja se često razjedinjuje zbog smetnji u ponašanju koja najčešće prate ovu djecu.

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) zato je pokrenula projekt „Rana intervencija ODMAH“ s ciljem pružanja savjetodavne pomoći roditeljima djece za koju se sumnja da imaju poremećaj iz autističnog spektra putem Marte Meo savjetovanja „na daljinu“. Jedini uvjet je da roditelji posjeduju mobitel kojim mogu snimati dijete i sebe u interakciji te računalo preko kojeg mogu uspostavljati internetsku vezu. Ovakvim savjetovanjem omogućena je podrška roditeljima i djeci u bilo kojem dijelu Hrvatske, posebno onima koji žive u krajevima u kojima su usluge rane intervencije nedostupne. Projekt smo podržali u prvom krugu „Radosti života“.
 

Humanitarno djelovanje
Humanitarno djelovanje

Humanitarno djelovanje

Projekti i inicijative namijenjene najranjivijim skupinama djece i mladih u društvu, uključujući zdravstvenu i socijalnu zaštitu (djeca i mladi s teškoćama u razvoju, s posebnim potrebama, s teškoćama u ponašanju, pripadnici manjina, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi i dr.)
Kultura, obrazovanje, znanost i sport
Kultura, obrazovanje, znanost i sport

Humanitarno djelovanje

Projekti i inicijative koje promiču vrijednosti kulture, obrazovanja, znanosti i sporta, osobito među djecom i mladima i pridonose obogaćivanju kulturnog sadržaja lokalne zajednice te potiču umjetničko stvaralaštvo i kreativnost te dostupnost sadržaja iz kulture, znanosti i sporta svima.
Zaštita okoliša i održivost
Zaštita okoliša i održivost

Humanitarno djelovanje

Projekti i inicijative koji doprinose očuvanju prirodne raznolikosti okoliša i njegovoj zaštiti te pridonose edukaciji stanovništva o važnosti očuvanja okoliša; inovativna rješenja koja doprinose zaštiti okoliša i smanjuju utjecaj na okoliš.