Povratak na vrh

Emin kutak


Ema je učenica četvrtog razreda osnovne škole Eugena Kumičića u Rijeci. Ema ima sindrom Down i integrirana je u redovitu nastavu. Emini vršnjaci, učitelji i stručno osoblje škole ujedinili su se u želji da olakšaju Emi svladavanje gradiva primjenom didaktičkih pomagala i tableta jer djeca sa sindromom Down trebaju vizualnu podršku u nastavi. Projekt pod imenom „Emin kutak“ dobio je podršku u Radosti života te se Ema sada u učenju koristi tabletom na koji su instalirane dostupne ICT-AAC aplikacije što  joj omogućuje edukaciju, aktivno učenje, vježbanje i komunikaciju. Uz tablet, razne slagalice, pojmovne kartice i Numicon pomagalo pružaju joj potrebnu vidnu podršku kod usvajanja novog gradiva i ponavljanja. 
Povratak na projekte