Povratak na vrh

Čipko u vrtnoj avanturi

Čipko u vrtnoj avanturi projekt je Osnovne škole Braće Radića Pakrac kojem je cilj doprinijeti poboljšanju vještine čitanja, pisanja i govorenja učenika, uz fizičku aktivnost. Školu pohađa 609 učenika, uključujući učenike posebnog razrednog odjela s većim teškoćama u učenju, 40 učenika ima rješenje o školovanju radi teškoća.Iskustva pokazuju da je sve veći broj djece koji ima teškoće u usvajanju početnog čitanja i pisanja. Radi nedovoljno razvijenih predvještina čitanja i pisanja, više od 50% učenika 1. razreda ima poteškoće u usvajanju obrazovnih sadržaja. U situacijama kada roditelji nemaju dovoljna financijska sredstva kojima bi osigurali programe izvan škole koji potiču govorno-jezični razvoj djece, čitateljske i motoričke sposobnosti škola je projektom osigurala aktivnosti u kojima će ih djeca poboljšati i uspješnije savladavati obrazovne programe, a time omogućiti bolju integraciju učenika s teškoćama u redovan sustav.Otuđenost od prirode, boravak u zatvorenim prostorima i sjedilački način života smanjuju komunikacijske vještine, socijalizaciju i udaljuju djecu od prirode. U školi je najprije provedena edukacija stručnog osoblja za provođenje dijagnostike i edukacijske kineziologije, nabavljeni su dijagnostički testovni materijali, oprema za rad s učenicima s teškoćama u razvoju (slikovnice, didaktički materijal) i opremljeno je dječje igralište.

U školi se provodi ČiPi- rad s djecom sa slabijim obrazovnim postignućima. Provode ga knjižničarka i logopedinja. ČiPi (Čitanje i Pisanje) se provodi u učionici, a želi postati ČiPKo (Čitanje, Pisanje, Koordinacija) koji će se kroz igru, pokret, istraživanje i učenje provoditi u vrtu i školskom dvorištu. Prije provođenja projekta s djecom održane su edukacije voditelja i kontinuirane aktivnosti za učenike s ciljem iskustvenog učenja izvan učionica.Većina učenika na početku školovanja ima poteškoće u usvajanju obrazovnih sadržaja. Novonastala situacija vezana uz Covid -19 i prekomjerno korištenje zaslona (mobitela, računala, tv) negativno utječe na razvoj čitanja i pisanja te narušava mentalno zdravlje učenika. Projekt će doprinijeti poboljšanju vještine čitanja, pisanja i govorenja učenika, uz fizičku aktivnost. Projekt će doprinijeti kvaliteti života obitelji jer će roditelji imati priliku dijagnostičke preglede obaviti u školi, neće snositi troškove putovanja, dijagnostike i odlaska u druge centre po pomoć. Potičemo boravak djece u dvorišnom prostoru i u slobodno vrijeme jer se škola nalazi u blizini vrtića i stambenih zgrada. U Pakracu ne postoje aktivnosti koje omogućuju razvoj tih sposobnosti te će ovaj projekt znatno utjecati na kvalitetu života učenika, roditelja, a time i zajednice u cijelosti