Povratak na vrh

Budimo bez barijera u razvoju

Budimo bez barijera u razvoju projekt je SUME, Sesvečke udruge mladih aktivista kojim je u razdoblju od početka rujna do sredine studenog 2021. godine provedeno ukupno devet radionica o mentalnom zdravlju za mlade s područja djelovanja udruge. Na radionicama su sudjelovale 33 mlade osobe koje su bile podijeljene u dvije grupe te je svaka grupa odabrala svoje grupno ime.

radionice za mlade

Projektom je podignuta svijest o brizi o mentalnom zdravlju i mentalnoj higijeni, mladi su upoznavali sami sebe, pričali o emocijama, rješavali sukobe i učili o oblicima komunikacije. Učili su i upravljati stresom i dijelili svoje načine koji im pomažu u nošenju sa stresom, osvještavali su vlastite stereotipe i predrasude i govorili o toleranciji. Radionice su bile iskustvenog tipa uz teorijsku podlogu kako bi mogli razumjeti procese koji se događaju u njima samima.

radionice za mlade

Na završnoj radionici sumirano je sve dosad naučeno, mladi su podijelili dojmove i izložili teme koje su ih se najviše dojmile. Ako je suditi po povratnim informacijama i dolascima mladih, projekt je zaista postigao svoju svrhu – potaknuti ljude da brinu o sebi.

Svijest o važnosti brige o mentalnom zdravlju širena je i sudjelovanjem u emisijama lokalnih radio postaja radi dolaska do građana koji nisu imali prilike sudjelovati na radionicama. O završnoj, team-building radionici snimljen je i kratki film koji je dostupan na: https://www.youtube.com/watch?v=digBHu_xvMo.