Povratak na vrh

Centar za razvoj igre

Sredstvima prikupljenim iz ovog projekta omogućili bi da igra bude djeci privlačnija, zanimljivija, poticajnija, što onda omogućuje duže zadržavanje pažnje u igri, a time se dolazi do bržeg usvajanja obrađivanih sadržaja, što dovodi do potpunijeg ostvarivanja rehabilitacijskih zadaća i ciljeva. Budući da smo prostorno ograničeni te prostor svake skupine nije dovoljno velik kako bi se u svakoj sobi formirao centar za razvoj igre ili tzv. „kutići“, smatramo da će ovaj projekt kojom bi opremili jednu prostoriju omogućiti, svoj djeci polaznicima iz Grada Zagreba i ostalih područja Republike Hrvatska, bogatiju igru kroz koju će razviti svoj puni potencijal. Krajnji cilj programa je inkluzija djece s oštećenjem sluha i/ili govora u širu životnu zajednicu.

O projektu:

Dječji vrtić Poliklinike SUVAG nastoji opremiti i formirati „Centar za razvoj igre“. Budući da smo prostorno ograničeni te prostor svake skupine nije dovoljno velik kako bi se u svakoj sobi formirao centar za razvoj igre ili tzv. „kutići“, osmislili smo drugo riješenje. U zasebnoj prostoriji formirao bi se centar za razvoj igre koji bi koristila sva djeca Dječjeg vrtića Poliklinike SUVAG u određeno vrijeme. Prema Maleš i Stričević (1991) igra je dugo smatrana ispunjenjem prostora do dolaska pravih obveza, a ne prirodnom i osnovnom potrebom djeteta. Iako značaj igre dugo nije bio prepoznat, prve korake ka prepoznavanju važnosti igre pokrenuli su već Jean Piaget i Lev Vygotsky, koji su uočili kako igra pokreće procese socijalizacije od samostalne, preko paralelne i zaključno sa socijalnom igrom te kako simbolička igra pridonosi razvoju jezika i govora, odnosno da je govor vrhunac apstraktnog mišljenja do kojega se dolazi upravo simboličkom igrom. S prolaskom vremena sve se veći postotak znanstvenika slaže sa time da je ona ključna u cjelokupnom razvoju djeteta – svim vještinama, psihofizičkom razvoju, motorici i sl. Igru ne određuje cilj, već proces, ona spaja rad i učenje. Kroz igru dijete razvija kreativnost što mu pomaže da odredi sebe i svoje afinitete; uči logički razmišljati i rješavati probleme; igra potiče prijelaz u fazu konkretnih operacija (prijelaz važan za socijalnu komunikaciju zato što dijete razvija percepciju pri čemu se gubi egocentrizam); potpomaže razvoj jezika i govora; razvijaju se motoričke, logičke i kognitivne vještine i kao veoma bitno, mišljenje se razvija iz konkretnog u apstraktno (vrhunac apstraktnog mišljenja = govor). Centar bi bio opremljen predmetima i igračkama koje bi poticale djetetovu igru predmetima, motoričku i simboličku igru, kreativnu, kognitivnu, konstruktivnu igru i sl. Međutim, svjesni smo da prostor treba biti bogat poticajnim materijalom koji pozivaju dijete na igru i manipulaciju njima, a pri tome treba voditi računa o njihovoj kvaliteti i lakoj dostupnosti djetetu. Za realizaciju našeg nauma potrebna su nam sredstva kojima bismo opremili takav centar. Obzirom da, prema Slunjski (2008), djeca uče aktivnim istraživanjem i suradnjom s drugima, kod organizacije vrtićkog okruženja treba poći od toga da se djetetu omogući učenje na takav, za njega prirodan način. Centar za razvoj igre omogućio bi djeci simboličku igru gdje su igračke korištene kao zamjena za realne predmete, a igrovne aktivnosti kao zamjene za one realne. Zato je takva igra prirodni oblik učenja.Kroz simboličku igru dijete samostalno nauči kako se realni predmeti mogu zamjenjivati simbolima. Vrlo je važno da se djeci omogući pripremljen prostor, gdje se mogu slobodno igrati različitih uloga, dakle prostor s mnogo različitih kutića koji nalikuju na „odrasle“ prostore, kao što je kuhinja, doktorska soba, dnevni boravak i sl.

Cilj projekta:

Djeci s oštećenjem sluha i/ili govora u vrtiću omogućiti što bogatiji i poticajniji prostor za razvoj djetetove igre predmetima, motoričku i simboličku igru, kreativnu, kognitivnu i konstruktivnu igru. Kako bi se pravovremeno i kvalitetno omogućio cjelokupni razvoj djeteta, budući da je igra ključna za razvoj motorike, psihofizički razvoj kao i razvoj socijalnih vještina kod svakog djeteta, svakako uključuje i djecu s teškoćama u razvoju.

Očekivani rezultati:

Sredstvima prikupljenim iz ovog projekta omogućili bi da igra bude djeci privlačnija, zanimljivija, poticajnija, što onda omogućuje duže zadržavanje pažnje u igri, a time se dolazi do bržeg usvajanja obrađivanih sadržaja, što dovodi do potpunijeg ostvarivanja rehabilitacijskih zadaća i ciljeva. Budući da smo prostorno ograničeni te prostor svake skupine nije dovoljno velik kako bi se u svakoj sobi formirao centar za razvoj igre ili tzv. „kutići“, smatramo da će ovaj projekt kojom bi opremili jednu prostoriju omogućiti, svoj djeci polaznicima iz Grada Zagreba i ostalih područja Republike Hrvatska, bogatiju igru kroz koju će razviti svoj puni potencijal. Krajnji cilj programa je inkluzija djece s oštećenjem sluha i/ili govora u širu životnu zajednicu.

  • Web: www.suvag.hr
  • Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, 10000 Zagreb
  • Početak projekta: 15. 5. 2018.
  • Kraj projekta: kraj pedagoške godine 2017./2018. i nastavak