Povratak na vrh

Zvjezdice žele pitati GOOGLE

Prijenosno računalo omogućilo bi djeci brže dolaženje do odgovora na pitanja kojima su okupirani i pronalaženja ideja kako mogu testirati hipoteze koje su postavili. Obzirom da se radi o djeci čiji interesi nadilaze njihovu kronološku dob i imaju visoku motivaciju i ustrajnost za bavljenje svojim trenutnim interesom, vjerujemo da će dolaženje do informacija uz usvajanje novih znanja, biti poticaj za daljnja istraživanja i propitivanja. Isto tako djeca vrlo rado dijele svoja saznanja i sa ostalom djecom u skupini Delfinići, kao i sa djecom polaznicima ostalih skupina te će tako i ostala djeca sudjelovati u tom procesu. Mogućnost korištenja prijenosnog računala vidimo i kao priliku da s djecom učimo o sigurnom i primjerenom korištenju ovog medija u svakodnevnom životu. Voditelji igraonice moći će se primjerenije pripremiti za izazove rada s darovitom djecom predškolske dobi.

O projektu:

U Dječjem vrtiću Cipelica u Čakovcu provodi se Program rada s darovitom i potencijalno darovitom djecom predškolske dobi Delfinići (Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja; KLASA: 601-02/16-036/004; URBROJ: 533-25-004). Program provode educirani odgajatelji i stručni suradnik psiholog. Provodi se kao cjelodnevni, dok jednom tjedno identificirana djeca borave u igraonici opremljenoj s posebnim didaktičkim materijalima primjerenim radu s darovitom djecom rane i predškolske dobi sa ciljem zadovoljavanja njihovih kognitivnih, emocionalnih i socijalnih potreba, te poticanja njihovih interesa i kreativnosti. Sama djeca sudionici izborima koji su provedeni u skladu sa demokratskim načelima, izabrala su naziv Zvjezdice za svoju malu grupu. Tijekom boravka u grupi voditeljice prate interese djece i nastoje pomoći djeci da samostalno osmisle rješenja problemskih situacija koje ih zaokupljaju. Dosadašnje iskustvo rada pokazalo je da pripremljeni poticaji u potpunosti ne zadovoljavaju potrebe djece u smislu brzog i efikasnog dolaženja do informacija. Većina djece polaznika tečno čita i služi se dostupnim enciklopedijama, ali njihova potreba za novim i raznovrsnim informacija kao i osobno iskustvo dolaženja do tih informacija u obiteljskom okruženju, nadilaze mogućnost bilo kog pisanog materijala. Stoga se javila potreba za nabavom prijenosnog računala koje bi omogućilo djeci da digitalnim putem vrlo brzo dođu do odgovora na neka svoja pitanja, kao što su: Zašto ne možemo hodati po zraku? Zašto se malo povećamo kad ležimo, a kad stojimo se malo smanjimo? Kako se zove doktor koji popravlja kosti? Kako radi stetoskop? Ili da ih nove informacija potaknu da osmisle kako provjeriti vlastite pretpostavke ili moguća rješenja problemskih situacija. Prijenosno računalo koristile bi i voditeljice igraonice za pripremu aktivnosti i materijala za rad s djecom vezano uz njihove interese.

Cilj projekta:

Osigurati darovitoj djeci rane i predškolske dobi suvremeni, efikasan i brz način dolaženja do informacija ili ideja za testiranje vlastitih hipoteza nabavkom prijenosnog računala. Osigurati stručnjacima bolju pripremu i bolje zadovoljavanje potreba darovite djece.

Očekivani rezultati:

Prijenosno računalo omogućilo bi djeci brže dolaženje do odgovora na pitanja kojima su okupirani i pronalaženja ideja kako mogu testirati hipoteze koje su postavili. Obzirom da se radi o djeci čiji interesi nadilaze njihovu kronološku dob i imaju visoku motivaciju i ustrajnost za bavljenje svojim trenutnim interesom, vjerujemo da će dolaženje do informacija uz usvajanje novih znanja, biti poticaj za daljnja istraživanja i propitivanja. Isto tako djeca vrlo rado dijele svoja saznanja i sa ostalom djecom u skupini Delfinići, kao i sa djecom polaznicima ostalih skupina te će tako i ostala djeca sudjelovati u tom procesu. Mogućnost korištenja prijenosnog računala vidimo i kao priliku da s djecom učimo o sigurnom i primjerenom korištenju ovog medija u svakodnevnom životu. Voditelji igraonice moći će se primjerenije pripremiti za izazove rada s darovitom djecom predškolske dobi.

  • Web: http://dv-cipelica.hr/
  • Dječji vrtić Cipelica, Vukovarska 15; 40 000 Čakovec, Čakovec
  • Početak projekta: 1.rujan svake pedagoške godine
  • Kraj projekta: 30.lipanj svake pedagoške godine