Povratak na vrh

Emin kutak

Očekujemo da će opisana didaktička pomagala pomoći učenici u uspješnom svladavanju gradiva prilagođenog njezinim potrebama. Također, očekujemo da će navedeno koristiti i učiteljima, pomoćnici u nastavi i stručnim suradnicima škole na način da olakša proces poučavanja djevojčice nastavnom gradivu ali i socijalnim i životnim vještinama. Poznato je da uspjeh kod svakog djeteta povećava samopouzdanje i razvija pozitivnu sliku o sebi. Ovim projektom želimo našoj učenici dati priliku da nam u što većoj mjeri pokaže svoje mogućnosti, sposobnosti i vještine.

O projektu:

Projekt je osmišljen s namjerom da se u svakodnevnoj školskoj praksi primjenom didaktičkih pomagala i suvremenih tehnologija osnaži integracija i inkluzija učenice s Down sindromom koja je potpuno integrirana u redovito osnovnoškolsko obrazovanje, a trenutno pohađa četvrti razred. Navedenim bi se opremio kutak učionice nazvan Emin kutak. Implementiranjem strategija učenja i poučavanja primjenom didaktičkih pomagala i suvremene tehnologije unaprijedit će se potrebna posebna i kvalitetna odgojno-obrazovna podrška učenici s teškoćama. Pored pozitivnog i podržavajućeg školskog okruženja, uvažavajući individualne sposobnosti i mogućnosti učenici je potrebno omogućiti prilagođeno okruženje za učenje, odnosno ravnopravno stjecanje kompetencija za daljnji život. Temeljno je polazište u paradigmi da dijete s teškoćama može naučiti ako se primjenjuju odgovarajuće metode i oblici rada koje odgovaraju njegovim potrebama. Tu su od velike važnosti materijalni resursi, odnosno didaktička oprema i pomagala te tablet računalo kojim će osuvremeniti i unaprijediti odgojno-obrazovni proces. Navedeno bi učenica koristila uz pomoć i nadzor učitelja, socijalne pedagoginje i pomoćnice u nastavi. Djeci s Down sindromom potrebna je vizualna podrška u nastavi jer primjenom slikovnih i vizualnih materijala lakše svladavaju nastavno gradivo. Kako bi učenici omogućili kvalitetnu vizualnu podršku potrebno je tablet računalo. Primjenom različitih ICT-AAC aplikacija omogućuje se edukacija, aktivno učenje, vježbanje i komunikacija. Tako proces učenja postaje atraktivniji i primjereniji te doprinosi svladavanju predvježbi i vježbi, obradi i usvajanju gradiva prilagođenog programa iz Hrvatskog jezika, Matematike, Prirode i društva. Svladavanje prilagođenog programa zahtijeva posebne metode i postupke pa su tu neophodni prikladni alati, odnosno didaktički materijali. Učenje matematike zasigurno bi olakšalo Numicon pomagalo, slagalice i setovi za učenje matematike.

Cilj projekta:

Stjecanje znanja i vještina putem programa koji su prilagođeni djetetu s Down sindromom. Krajnji cilj je omogućiti uspješno svladavanje prilagođenog programa.

Očekivani rezultati:

Očekujemo da će opisana didaktička pomagala pomoći učenici u uspješnom svladavanju gradiva prilagođenog njezinim potrebama. Također, očekujemo da će navedeno koristiti i učiteljima, pomoćnici u nastavi i stručnim suradnicima škole na način da olakša proces poučavanja djevojčice nastavnom gradivu ali i socijalnim i životnim vještinama. Poznato je da uspjeh kod svakog djeteta povećava samopouzdanje i razvija pozitivnu sliku o sebi. Ovim projektom želimo našoj učenici dati priliku da nam u što većoj mjeri pokaže svoje mogućnosti, sposobnosti i vještine.

  • Web: http://os-ekumicic-ri.skole.hr/
  • Osnovna škola Eugen Kumičić - Rijeka, Franje Čandeka 40, Rijeka
  • Početak projekta: travanj 2018.
  • Kraj projekta: završetak osnovnoškolskog obrazovanja učenice