Povratak na vrh

Put - podrška za tugujuću djecu i obitelji

Neposredni rezultati - 50 stručnjaka u vrtićima i školama educirano za prepoznavanje potrebe i podrške u svakodnevnim aktivnostima za tugujuću djecu - 5 stručnjaka mentalnog zdravlja educirani za vođenje grupa podrške za tugujuću djecu i roditelje/skrbnike - 10 roditelja/skrbnika osnaženo kroz 10 dvosatnih radionica - 15 djece podržano u procesu tugovanja (30 radionica za 3 dobne skupine djece) Dugoročni rezultati Ovim pilot projektom tugujuća djeca u Hrvatskoj će dobiti prvi program grupne podrške u tugovanju (PUT). Promotivne aktivnosti i promocija rezultata, tugovanje djece će staviti u fokus stručne i šire javnosti. Rana identifikacija tugujuće djece, prepoznavanje njihovih potreba i mogućnosti za pružanje podrške osigurat će se kroz edukacije stručnjaka odgojno obrazovnih ustanova i mentalnog zdravlja, a kroz educiranje stručnjaka za vođenje grupa podrške postavit će se temelji za širenje aktivnosti i dugoročnost programa.

O projektu:

Gubitak bliske osobe za djecu je iznimno stresan događaj koji zahtjeva podršku i pomoć ostalih članova obitelji, rodbine, prijatelja i zajednice. Kod gubitka bliske osobe iz uže obitelji kao što su majka, otac, brat ili sestra istraživanja pokazuju da je za djetetov normalan razvoj i napredovanje od iznimne važnosti pravovremena i kvalitetna podrška (Arambašić, 2008.) U Hrvatskoj trenutno ne postoje organizirani programi grupne podrške za djecu koja su izgubila člana obitelji. Ova posebno ranjiva skupina djece u potpunosti je prepuštena podršci koju im mogu pružiti preostali članovi obitelji koji su nerijetko privremeno smanjenih roditeljskih kapaciteta slijedom preokupiranosti novonastalim potrebama i vlastitim tugovanjem. Ponekad ta podrška u potpunosti izostane ili je nedostatna i kod djece se mogu javiti poteškoće s pažnjom, učenjem, socijalizacijom, agresivno ponašanje kod kuće, u vrtiću ili školi, a kod djece starije dobi ovisnosti i druga rizična ponašanja. Ukoliko koristimo metodu svjetske procjene da oko 5% djece u prosjeku godišnje doživi gubitak bliskog člana obitelji, za RH to bi iznosilo oko 44 900 djece i mladih, a za Zagrebačku županiju oko 3 400 djece i mladih godišnje. Brojna istraživanja su pokazala da djeca doživljavaju gubitak različito od odraslih. Kod djece gubitak često izaziva intenzivne osjećaje nesigurnosti i bespomoćnosti. Mlađa djece trebaju pomoć i podršku sa samim razumijevanjem pojma smrti kao trajnog gubitka. Tugovanje se kod djece i mladih može manifestirati u ljutnji i agresivnom ponašanju, a ponekad se naizgled ponašaju indiferentno spram gubitka. Razumijevanje, podrška i pomoć odraslih osoba je iznimno važna djetetu koje tuguje i može mu pružiti osjećaj zaštićenosti i sigurnosti te objasniti ono što se događa na djetetu razumljiv način. Projekt PUT - psihosocijalne grupe podrške za djecu i roditelje zasnovan je na najsuvremenijim teoretskim i praktičnim svjetskim modelima i programima (npr. www.judishouse.org ), a u programski odbor PUT-a su uključeni vrhunski domaći stručnjaci. Glavne aktivnosti, sukladno fazama projekta su: Pripremne aktivnosti - Edukacije za stručnjake koji rade s djecom u vrtićima i školama - Educiranje stručnjaka za vođenje grupa podrške u tugovanju - Priprema materijala za djecu i roditelje/skrbnike korisnike programa - Informiranje potencijalnih korisnika, jačanje svijesti javnosti o važnosti teme, promotivne aktivnosti Provedba pilot grupa za tugujuće djecu i njihove roditelje/skrbnike - Ciklus 10 radionica pilot grupe za tugujuće roditelje - Ciklus 10 radionica pilot grupe za tugujuću djecu, podijeljenih u skupine sukladno dobi (predškolska, mlađa i starija školska grupa) Postavljanje temelja za dugoročne rezultate - Evaluacija procesa i učinka grupne podrške i prilagodba shodno rezultatima - Promocija rezultata pilot projekta u stručnoj i široj javnosti

Cilj projekta:

Projekt PUT je prvi ciljani program grupne podrške tugujućoj djeci i njihovim obiteljima u Hrvatskoj koji ima za cilj osnažiti djecu i njihove obitelji u procesu tugovanja i nošenju s gubitkom. Kroz grupe podrške djeca i njihovi roditelji/skrbnici zajedno s ostalim tugujućim obiteljima u sigurnom okruženju pod vodstvom stručnjaka na kreativne načine obrađuju teme koje se javljaju tijekom tugovanja.

Očekivani rezultati:

Neposredni rezultati - 50 stručnjaka u vrtićima i školama educirano za prepoznavanje potrebe i podrške u svakodnevnim aktivnostima za tugujuću djecu - 5 stručnjaka mentalnog zdravlja educirani za vođenje grupa podrške za tugujuću djecu i roditelje/skrbnike - 10 roditelja/skrbnika osnaženo kroz 10 dvosatnih radionica - 15 djece podržano u procesu tugovanja (30 radionica za 3 dobne skupine djece) Dugoročni rezultati Ovim pilot projektom tugujuća djeca u Hrvatskoj će dobiti prvi program grupne podrške u tugovanju (PUT). Promotivne aktivnosti i promocija rezultata, tugovanje djece će staviti u fokus stručne i šire javnosti. Rana identifikacija tugujuće djece, prepoznavanje njihovih potreba i mogućnosti za pružanje podrške osigurat će se kroz edukacije stručnjaka odgojno obrazovnih ustanova i mentalnog zdravlja, a kroz educiranje stručnjaka za vođenje grupa podrške postavit će se temelji za širenje aktivnosti i dugoročnost programa.

  • Web: Facebook stranica u izradi
  • Udruga za promicanje zdravog života i poboljšanje kvalitete življenja LUČ, Ljudevita Gaja 44, Zagreb
  • Početak projekta: 15. travnja 2018.
  • Kraj projekta: 15.travnja 2019.