Povratak na vrh

Moje mjesto pod suncem

Očekujemo da će djeca korisnici projekta poboljšati socijalne vještine te osvijestiti i razvijati sposobnosti stvaranja novih kontakata, uvažavanje različitosti, empatije, načine izražavanja vlastitog mišljenja te odgovornosti prema zajednici. Steći će znanje, vještine i kompetencije koje će im omogućiti bolji uspjeh u školi i povećano samopouzdanje te će jačati samopoštovanje i razvijati pozitivnu sliku o sebi. Također, naučit će održavati zdravi način života (higijena i prehrana); naučit će o dobrobiti boravka u prirodi, o održivom življenju i povezanosti prirode i čovjeka; usvojit će što je što su društveno neprihvatljiva i rizična ponašanja; unaprijedit će socijalne kompetencije te će se na taj način prevenirati pojava nasilničkog ponašanja.

O projektu:

«Moje mjesto pod suncem» je program podrške socijalno ugroženoj djeci koji je osmišljen u suradnji udruga Šarolija i Centar za kulturu dijaloga kako bi djeci lošijeg socio-ekonomskog položaja osigurao poticajno okruženje u kojem bi imali priliku sudjelovati u besplatnim aktivnostima kakve im njihovi roditelji nisu u mogućnosti pružiti. Programom se promiču dobrobiti osobnih i socijalnih prava djece te se osnažuju obitelji u situacijama različitih socijalnih, odgojnih i obrazovnih potreba djeteta Aktivnosti projekta se dijele u više etapa. Etapa 1. se sastoji od inicijalnih razgovori sa roditeljima i djecom kojom utvrđujemo hoćemo li uključiti dijete u program te u koje aktivnosti. Etapa 2. se sastoji od unutarnjih i vanjskih aktivnosti. Unutarnje aktivnosti su pomoć u učenju, informatika, kreativna, plesna, glumačka radionica, kulinarska radionica, radionica šivanja. Vanjske aktivnosti su: radionice održivog razvoja, izleti, posjet muzejima, kazalištima, kinima, izložbama i primjerenim događanjima. Unutarnje aktivnosti se odvijaju svaki dan u prostoru udruge prema rasporedu, a vanjske aktivnosti se odvijaju prema dogovoru. Etapa 3. se sastoji od evaluacije projekta.

Cilj projekta:

Opći cilj projekta «Moje mjesto pod suncem» je stvaranje mjesta na kojemu će djeci iz obitelji lošijeg socio-ekonomskog položaja i u riziku od marginalizacije biti omogućena razvojna podrška u stjecanju znanja, vještina i rada na sebi kroz izvaninstitucionalno obrazovanje i odgoj. Specifični ciljevi projekta su osnaživanje djece, unaprjeđivanje znanja i vještina djece, prevencija nasilničkih ponašanja, jačanje roditeljskih kompetencija, razvijanje znanja djece o očuvanju zdravlja.

Očekivani rezultati:

Očekujemo da će djeca korisnici projekta poboljšati socijalne vještine te osvijestiti i razvijati sposobnosti stvaranja novih kontakata, uvažavanje različitosti, empatije, načine izražavanja vlastitog mišljenja te odgovornosti prema zajednici. Steći će znanje, vještine i kompetencije koje će im omogućiti bolji uspjeh u školi i povećano samopouzdanje te će jačati samopoštovanje i razvijati pozitivnu sliku o sebi. Također, naučit će održavati zdravi način života (higijena i prehrana); naučit će o dobrobiti boravka u prirodi, o održivom življenju i povezanosti prirode i čovjeka; usvojit će što je što su društveno neprihvatljiva i rizična ponašanja; unaprijedit će socijalne kompetencije te će se na taj način prevenirati pojava nasilničkog ponašanja.