Povratak na vrh

Knjiga više nije briga

Realizacijom projekta školska knjižnica bit će opremljena s potrebnim naslovima lektire čime će knjižnica postati potpora odgojno-obrazovnom procesu. Projektom će se knjižni fond povećati za oko 120 svezaka knjiga što pretpostavlja nabavu lektire za svaki razred: dopuna postojećih naslova i kupnja novih do 10 svezaka po naslovu. Realizacijom projekta učenici će imati lektiru kada im je potrebna bez pritiska za brzim čitanjem zbog ograničenog roka. Knjižničarka i učiteljice moći će odgojno djelovati poticanjem na čuvanje posuđenih stvari. Učenici i njihovi roditelji neće morati brinuti o nabavi knjige već se mogu posvetiti čitanju.

O projektu:

Osnovna škola Katarine Zrinski Krnjak nalazi se na području od posebne državne skrbi te u školskoj godini 2017./2018. ima 88 učenika. U školi se odvija i predškolski program, jer na području općine Krnjak nema vrtića te osim nogometnog kluba ni drugih organiziranih aktivnosti predviđenih za djecu. Škola je mjesto u kojoj se odvija većina kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti za velik broj učenika. Za obrazovanje učenika i njihov uspjeh u školi, a zatim i u životu, iznimno je važno čitanje. Stoga je zadaća svake školske ustanove poticanje čitanja što je moguće uz dostupnu literaturu i lektiru. Problem je što školska knjižnica OŠ Katarine Zrinski tek djelomično ispunjava potrebe za lektirom . Knjižni fond školske knjižnice zatečen je 1995. godine po završetku Domovinskog rata. Prosječna starost knjiga je 30 godina, a koriste se pojedini naslovi stari oko 50 godina. Velik dio knjiga trebao bi se otpisati zbog oštećenosti, ali se koriste jer nema drugih. Važno je napomenuti da knjižničar ne djeluje pedagoški kada učeniku pruža u ruke oštećenu knjigu te ga savjetuje o čuvanju posuđenih stvari. Osim što je star, knjižni fond školske knjižnice je i premalen. Nekih obveznih naslova lektire uopće nema ili samo po jedan primjerak. Školska knjižnica raspolaže tek s trećinom potrebne lektire, a ona je velikim dijelom dotrajala te više nije pogodna za posudbu. Fond školske knjižnice oskudijeva u klasičnoj lektiri i novim zanimljivim naslovima. Moderni pisci pišu o učenicima razumljivim temama pa uz njih zavole čitanje i rado se druže s knjigom u slobodno vrijeme. Dopuna lektire korištenjem gradske knjižnice jer ograničena jer se gradska knjižnica nalazi se u 25 km udaljenom Karlovcu. Putovanje do Karlovca je problem s obzirom da se većina učenika škole nalazi se u teškoj socijalnoj situaciji jer su oba ili jedan od roditelja nezaposleni. Projektom Knjiga više nije briga želimo opremiti školsku knjižnicu novim knjigama - lektirom koje su neophodne za redovno izvođenje nastave Hrvatskog jezika. Za realizaciju projekta potrebno nam je 10.000,00 kuna, a podrazumijeva opremanje školske knjižnice knjigama - lektirom koja nedostaje. Realizacijom projekta školsku knjižnicu bi opremili s oko 120 svezaka lektire (1 svezak prosječno je 70,00 kuna) te je učinili dostupnijom učenicima naše škole, a školska knjižničarka i učiteljice mogle bi radionice poticanja čitanja obogatiti novim naslovima. U nabavi knjiga vodit će se računa o najboljoj ponudi kako bi nabavili što više knjiga -lektira. Projekt će biti realiziran do kraja prosinca 2018. godine.

Cilj projekta:

Cilj projekta je razvijanje čitalačkih vještina, u čemu je knjiga koja je dostupna u školskoj knjižnici važan element. Ostvarivanjem projekta olakšat će se izvođenje nastave Hrvatskog jezika jer će svaki učenik imati lektiru koja mu je potrebna. Cilj je kroz djela modernih pisaca organizirati radionice i poticati učenike na čitanje te odgojno djelovati prema učenicima poticanjem na čuvanje novih knjiga.

Očekivani rezultati:

Realizacijom projekta školska knjižnica bit će opremljena s potrebnim naslovima lektire čime će knjižnica postati potpora odgojno-obrazovnom procesu. Projektom će se knjižni fond povećati za oko 120 svezaka knjiga što pretpostavlja nabavu lektire za svaki razred: dopuna postojećih naslova i kupnja novih do 10 svezaka po naslovu. Realizacijom projekta učenici će imati lektiru kada im je potrebna bez pritiska za brzim čitanjem zbog ograničenog roka. Knjižničarka i učiteljice moći će odgojno djelovati poticanjem na čuvanje posuđenih stvari. Učenici i njihovi roditelji neće morati brinuti o nabavi knjige već se mogu posvetiti čitanju.