Povratak na vrh

Barokni ritam grada

Rezultati projekta bit će mjerljivi dječjim stvaralaštvom u dramskoj igri koja uključuje sve ranije spomenute tehnike, uobličenih na jedan moderan, neuoobičajen način - pomoću slika, plesa, glasa i riječi - oblikovanih u proizvod funkcionalne dječje igre. Polaznici će naučiti te postati svjesni bogate varaždinske povijesti igrajući se te šireći nove spoznaje razvivši multidisciplaran pristup zadanoj temi. Zaključno, svaki će polaznik ponijeti sa sobom vježbenicu.

O projektu:

Varaždin kao barokni grad pruža nebrojene inspiracije turističim posjetiteljima, ali i domicilnom stanovništvu koje premalo koristi baštinjene vrednote. Kako bi pobudili i razvili interes za bogatu povijest i tradiciju grada od najranije dobi, koristit ćemo se kurikulom ovoga projekta BAROKNI RITAM GRADA. Projekt obuhvaća 30 sati radionica u zadanom vremenu provedbe, a izvode se u vrtićima i školama u blokovima od po 3 sata. Multidisciplinarnim pristupom: likovnom umjetnošću, plesom, igrom i riječju, oživjet će se barojni ritomovi vidljivi na svakom koraku grada: u arhitekturalnimj linijama pročelja, u glasovima kompozicija te bogatim pričama i legendama. Polaznici će stvarati koristeći sva svoja osjetila kako bi ritam grada doživjeli i suživjeli s njime, kako bi postali svjesni vrijednosti bogate baštine te istražili ju do sada na neuobičajen način.

kultura, obrazovanje, znanost i sport

Cilj projekta:

Cilj projekta je multidisciplinarnim pristupom i različitim tehnikama (likovna i glazbena kultura, plesna umjetnist, književnost, arhitektura) osvijestiti među najmlađom populacijom grada jedan drugačiji pristup novim spoznajama te produbljivanje postojećih o najslavnijoj prošlosti grada, potičući ih da kroz igru nauče i trajno zadrže nove sadržaje.

Očekivani rezultati:

Rezultati projekta bit će mjerljivi dječjim stvaralaštvom u dramskoj igri koja uključuje sve ranije spomenute tehnike, uobličenih na jedan moderan, neuoobičajen način - pomoću slika, plesa, glasa i riječi - oblikovanih u proizvod funkcionalne dječje igre. Polaznici će naučiti te postati svjesni bogate varaždinske povijesti igrajući se te šireći nove spoznaje razvivši multidisciplaran pristup zadanoj temi. Zaključno, svaki će polaznik ponijeti sa sobom vježbenicu.

  • Web: kreativnistudio-logos.hr
  • Kreativni studio "Logos", A. Štera 19, Varaždin
  • Početak projekta: prosinac 2017.
  • Kraj projekta: ožujak 2018.