Povratak na vrh

Reflektor Stigme

Očekivani rezultat je manje predrasuda i diskriminacije među populacijom srednjoškolaca grada Zagreba i Zaprešića. Čime se želi utjecati na uspješnije liječenje ovisnosti o opojnim sredstvima i smanjenje antisocijalnog ponašanja. Utjecaj projekta namjeravamo provjeriti anketom koju ćemo provesti među populacijom učenika koji su sudjelovali u radionicama, po završetku istih radionica. U najboljem slučaju, očekujemo promijene negativnih stavova većine učenika, no nadamo se da ćemo ih kroz ovaj projekt barem otvoriti različitim perspektivama, čime ćemo pokazati da je ovisnost bolest koja se može liječiti i da angažman svih nas u tome može pomoći. Dugoročno, nadamo se da će učenici odustati od stigmatiziranja (ili ga nikada ne započeti) u svjetlu naučenoga kroz naše radionice.

O projektu:

Ovim projektom želimo podići svijest srednjoškolaca o negativnim posljedicama koje stigmatizacija ima na proces oporavka ovisnika o opojnim sredstvima. Postojanje stigme utječe na kognitivne procese stigmatizirane osobe, emocionalne reakcije te ponašanje, što rezultira poteškoćama u bliskim odnosima, prilagodbi, samopoštovanju te traženju pomoći (stigma stvara barijeru koja sprječava ovisnike da potraže pomoć i liječenje). Socijalna podrška ima značajan utjecaj na razvoj samopoštovanja, a nisko samopoštovanje kod mladih rizičan je faktor. Trzesniewski i sur. (2006) otkrivaju da nisko samopoštovanje tijekom adolescentske dobi dovodi do slabijeg zdravlja, lošijeg ekonomskog statusa i visokog stupnja kriminaliteta. Želimo educirati mlade o tome koliko je društveno prihvaćanje važno, kako za njih tako i za one oko njih. Stigmi prethode tri problema: neznanje, predrasude i diskriminacija. Nadamo se kroz ovaj projekt pridonijeti većoj uspješnosti programa liječenja ovisnosti, jer držimo da je paradigma društvenog prihvaćanja ovisnosti kao bolesti koja se da liječiti izuzetno bitna. Time se i samim ovisnicima koji traže pomoć poručuje da ima nade i rješenja, a generalna populacija je spremnija pomoći. Projekt će se održati kroz ciklus od 3 radionice. Cilj je posjetiti tri srednje škole na prostoru Zagreba i Zaprešića te radionice provesti među učenicima 3. i 4. razreda. Predrasude se, između ostalog, stječu kroz socijalizaciju u grupama vršnjaka na što želimo utjecati. Samu provedbu radionica obavljati će dvije mlade volonterke naše udruge, obje u završnim fazama diplomskog studija, jedna psihologije, a druga sociologije. Dodatno znanje o ovoj temi stekle su sudjelovanjem na europskom projektu u sklopu Erasmus plusa naziva "PATH – Prevention, Addictions and Therapy" u trajanju od 7 mjeseci, koji nas je i inspirirao na razvijanje radionica. Koristiti ćemo metode „Igranja uloga“ i "Sokratovog preispitivanja". "Sokratovo preispitivanje" uključuje pitanja „Reci mi više”, pitanja za uzdrmavanje temelja, razumska pitanja, kao i pitanja alternativne perspektive kako bi se „pitanje dovelo u pitanje“. S druge strane, metoda "igranja uloga" je interaktivna i suradnička metoda socijalnog učenja kroz promjene uloga sudionika. Omogućava ulazak u druge društvene uloge i na taj način bolje razumijevanje različitih položaja u društvu i njihove suodnose. Bitno je osvijestiti učenicima kako je temeljni problem nedostatak informacija, kakav utjecaj to ima na stigmatiziranu skupinu te na kraju provesti „oluju ideja" u svrhu zajedničkog rješavanja društvenog problema. Na taj bi ih način direktno uključili u proces destigmatizacije, a držimo kako je najbolji vid učenja osobni angažman. Kreativna rješenja su dobrodošla jer želimo potaknuti učenike da na drugačiji način pristupaju različitim problemima s kojima se susreću, samostalno promotre različite perspektive i tek tada donesu promišljeniji sud o istima.

kultura, obrazovanje, znanost i sport

Cilj projekta:

Educirati srednjoškolsku populaciju o negativnim posljedicama stigmatizacije ovisnika i bivših ovisnika i važnosti društvenog prihvaćanja. Utjecati na mijenjanje negativnih stavova i smanjenje predrasuda. Potaknuti mlade da uzmu u obzir različite perspektive kada donose sud o određenim situacijama. Sve navedeno je u svrhu uspješnijeg liječenja ovisnosti i smanjenja društvene isključenosti bivših ovisnika.

Očekivani rezultati:

Očekivani rezultat je manje predrasuda i diskriminacije među populacijom srednjoškolaca grada Zagreba i Zaprešića. Čime se želi utjecati na uspješnije liječenje ovisnosti o opojnim sredstvima i smanjenje antisocijalnog ponašanja. Utjecaj projekta namjeravamo provjeriti anketom koju ćemo provesti među populacijom učenika koji su sudjelovali u radionicama, po završetku istih radionica. U najboljem slučaju, očekujemo promijene negativnih stavova većine učenika, no nadamo se da ćemo ih kroz ovaj projekt barem otvoriti različitim perspektivama, čime ćemo pokazati da je ovisnost bolest koja se može liječiti i da angažman svih nas u tome može pomoći. Dugoročno, nadamo se da će učenici odustati od stigmatiziranja (ili ga nikada ne započeti) u svjetlu naučenoga kroz naše radionice.