Povratak na vrh

Vrijeme je za priču

Očekuje se da će se provedbom projekta: • poboljšati razina usvojenosti znanja hrvatskog jezika kod djece (razumijevanje i govorenje) • poboljšati predčitačke vještine te ostale sposobnosti, vještine i znanja važnih za započinjanje školovanja (koncentracija, pažnja, opća znanja, grafomotoričke sposobnosti, motivacija za učenje, govorno-jezične sposobnosti, orijentacijske sposobnosti,…) • obogatiti kućno okruženje za učenje za 34 djece korisnika programa • osnažiti roditelje vještinama i znanjima za pružanje podrške svojoj djeci pri započinjanju školovanja • raditi na uspostavljanju kvalitetne emocionalne veze i osjećaja sigurne privrženosti između roditelja i djeteta • povećati kapaciteti škole za ostvarivanje kvalitetne suradnje i partnerstva između škole i roditelja • povećati broj roditelja koji redovito surađuje sa školom.

O projektu:

Projekt će se provoditi u Područnoj školi Držimurec-Strelec koju, zbog različitih društvenih odnosa u zajednici te jačanja marginalizacije i predrasuda prema romskoj nacionalnoj manjini, pohađaju samo učenici Romi. Zbog višestruko deprivirajućeg okruženja u kojem odrastaju romska djeca, prostorne izoliranosti romskog naselja i nedostatka socijalnih usluga u zajednici, zaposlenici škole svoj rad usmjeravaju na kreiranje poticajnog okruženja za učenje kako u školi tako i u obiteljskom okruženju osnažujući roditelje za obnašanje roditeljske uloge. Ovaj projekt se vrlo uspješno provodio i prošle školske godine te je zabilježen iznimno dobar odaziv djece i roditelja i njihovo aktivno sudjelovanje. Stoga se ove godine želi nastaviti s provedbom programa i proširiti projekt dodatnim aktivnostima koje će povećati aktivnu participaciju korisnika i ojačati vezu između roditelja i škole. Projektom se želi dati podrška djeci romske nacionalne manjine (i njihovim roditeljima) neposredno prije početka osnovnoškolskog obrazovanja kako bi se kompenzirali negativni učinci odrastanja u neimaštini. Projektne aktivnosti zamišljene su kroz 3 aspekta međusobno povezanih aktivnosti: (1) organizacija zajedničkih radionica roditelja i djece, (2) obogaćivanje kućnog okruženja za učenje i (3) posjete obiteljima u romskom naselju. Planira se u kolovozu 2018.g. održati 6 zajedničkih radionica roditelja i djece tijekom kojih će se djeci čitati slikovnice te prigodnim aktivnostima poticati govorno-jezični razvoj djece, predčitačke i grafomotoričke vještine te razumijevanje hrvatskog jezika. Ovisno o prostornim mogućnostima, namjera je barem jednu radionicu održati neposredno u romskom naselju te aktivnije angažirati roditelje tijekom sudjelovanja na radionicama. Nadalje, na radionicama će se djeci i roditeljima ponuditi zdravi obroci u obliku svježeg voća čime se utječe i na navike zdrave prehrane te doprinosi kvaliteti prehrane djece. Uz radionice u školi, projektom se želi obogatiti kućno okruženje za učenje kako bi se djeci osigurao barem minimalan obrazovni poticaj. Stoga će svako dijete na svakoj radionici dobiti jednu slikovnicu (ukupno 6 slikovnica po djetetu) i druge materijale koje će sa sobom ponijeti kući i nastaviti ih koristiti. Uz to, svako dijete će dobiti platnenu vrećicu u koju će stavljati slikovnice i materijale. Platnene vrećice izradit će Humana Nova, lokalno društveno poduzeće koje potiče zapošljavanje osoba s invaliditetom i drugih društveno isključenih osoba. Na kraju, voditelji radionica će posjećivati djecu i roditelje, poticati čitanje slikovnica, vježbanje hrvatskog jezika i primjenu igara naučenih na radionicama. Radionice će voditi socijalna pedagoginja zaposlena u školi, romski pomagači i učiteljice razredne nastave koje će biti učiteljice djeci u prvom razredu. Dodatna vrijednost projekta očituje se u jačanju kapaciteta škole za ostvarivanje suradnje i partnerstva s roditeljima ali i romskom zajednicom općenito.

Cilj projekta:

Opći cilj projekta je osigurati poticajno okruženje za učenje za djecu romske nacionalne manjine pred polazak u prvi razred kako bi ih se osnažilo i doprinijelo izjednačavanju njihove startne pozicije pri upisu u prvi razred. Specifični ciljevi su: (1) osigurati okruženje za učenje i prakticiranje hrvatskog jezika, (2) ponuditi edukativne aktivnosti za djecu i njihove roditelje tijekom ljetnih praznika, (3) obogatiti kućno okruženje za učenje, (4) osnažiti roditelje za pružanje podrške djeci

Očekivani rezultati:

Očekuje se da će se provedbom projekta: • poboljšati razina usvojenosti znanja hrvatskog jezika kod djece (razumijevanje i govorenje) • poboljšati predčitačke vještine te ostale sposobnosti, vještine i znanja važnih za započinjanje školovanja (koncentracija, pažnja, opća znanja, grafomotoričke sposobnosti, motivacija za učenje, govorno-jezične sposobnosti, orijentacijske sposobnosti,…) • obogatiti kućno okruženje za učenje za 34 djece korisnika programa • osnažiti roditelje vještinama i znanjima za pružanje podrške svojoj djeci pri započinjanju školovanja • raditi na uspostavljanju kvalitetne emocionalne veze i osjećaja sigurne privrženosti između roditelja i djeteta • povećati kapaciteti škole za ostvarivanje kvalitetne suradnje i partnerstva između škole i roditelja • povećati broj roditelja koji redovito surađuje sa školom.