Povratak na vrh

Šumska pedagogija u Istri

Odgojno-obrazovne institucije će biti upoznate s konceptom šumske pedagogije i ubuduće samostalno provoditi slične sadržaje u obliku neformalnog odgoja i obrazovanja. Priručnik „Šumska pedagogija- za djecu novog doba“ informirat će stručnjake o dobrobitima šumske pedagogije koja će imati sve više prostora u kurikulumu hrvatskih škola. S obzirom da je šumska pedagogija prepoznata od Ujedinjenih naroda i u skladu je sa Svjetskim akcijskim programom obrazovanja kao edukacija koja promiče vrijednosti potrebne za održivu budućnost, ovim projektom ćemo krenuti korak bliže prepoznavanju ovog korisnog pedagoškog pristupa i u Hrvatskoj. Sudjelujući na našim radionicama djeca će nadoknaditi nedostatak sadržaja u odgojno-obrazovnom sustavu kao što je iskustvo neposrednog istraživanja u prirodi. Javnost će biti upoznata s višestrukim koristima strukturiranog boravka djece u šumi koja, za razliku od ostalih ekosustava, najpovoljnije utječe na fizički, mentalni i emocionalni razvoj djece.

O projektu:

Šumska pedagogija je disciplina koja povezuje upoznavanje šumskih ekosustava s odgojno - obrazovnim radom u prirodnom okruženju, koristi se interaktivnim metodama u radu s djecom kao što su radionice te kreativne i senzorne igre. Vaša podrška će nas podržati u nastojanjima da promoviramo koncept šumske pedagogije u Istri, a samim time i u Hrvatskoj. Podrškom ćemo u prvom redu realizirati priručnik iz šumske pedagogije „Šumska pedagogija - za djecu novog doba“ koji opisuje koncept šumske pedagogije i sadržava didaktičke vježbe za različite uzraste djece, a potom ćemo iz priručnika kreirati radionice koje ćemo provesti u školama i vrtićima u Istri. Priručnikom ćemo obuhvatiti dosadašnja iskustva u provođenju radionica iz šumske pedagogije kao i naša teoretska znanja iz tog područja. Ana Fornažar, voditeljica ovog projekta je od 2014. godine uključena u rad Međunarodne grupe za šumsku pedagogiju (www.forestpedagogics.eu ) koja povezuje šumske pedagoge s područja Europe u razmjeni iskustva i promoviranju šumske pedagogije kao pedagogije održivog razvoja. Na priručniku će raditi tim stručnjakinja s područja odgoja i obrazovanja: Vesna Rusijan (psihologinja, ravnateljica dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin), Danijela Sergo Buić (učiteljica razredne nastave ), Mirjana Aleksić ( savjetnica za edukaciju djece i odraslih), Elena Brnjac (profesorica ) i Ana Fornažar (mag. ing. šumarstva, šumska pedagoginja). Udruga Modelna šuma od studenog 2018. godine provodi program radionica iz šumske pedagogije pod nazivom „Priče iz šume“ u Šijanskoj šumi u Puli koje su osmišljene s ciljem kvalitetnog provođenja slobodnog vremena u prirodi za djecu od 4 do 12 godina, a naši su korisnici djeca i roditelji iz Pule i okolice. Ciklus radionica „Priče iz šume“ povezuje upoznavanje šumskih ekosustava s kreativnim izražavanjem. Kako bi realizirali priručnik primijenit ćemo naša znanja, ali i koristiti se stranom literaturom jer takve literature na hrvatskom jeziku gotovo da i nema tako da će ovo biti prvi priručnik iz šumske pedagogije u Hrvatskoj i možemo reći da se radi o svojevrsnoj inovaciji. Priručnik u boji, od 50 stranica, će u svom uvodnom djelu opisati koncept šumske pedagogije, njezine metode i dobrobiti. Priručnik je zamišljen kao praktični vodič koji sadrži primjere senzornih, kreativnih i didaktičkih igara za uzrast vrtića, nižih i viših razreda osnovne škole pomoću kojih se mogu kreirati radionice u šumskom okruženju. Priručnika „Šumska pedagogija- za djecu novog doba“ tiskati ćemo u 500 primjeraka i besplatno distribuirati po školama i vrtićima Istre. Naš tim suradnica putovati će u škole i vrtiće gdje ćemo prezentirati priručnik odgajateljima i nastavnicima. Posjetit ćemo 8 vrtića i 12 škola širom Istre gdje će edukatorice provoditi različite radionice s djecom koristeći didaktičke vježbe iz priručnika. Ovim projektom želimo promovirati šumsku pedagogiju u lokalnim zajednicama i putem medija kako bi ukazali na izuzetnu važnost strukturiranog boravka u prirodi

Cilj projekta:

Cilj projekta je promocija šumske pedagogije kao inovativne prakse u radu s djecom u prirodnom okruženju. Projektom u prvom redu želimo educirati odgajatelje i nastavnika o metodama iz šumske pedagogije prezentirajući im priručnik kojeg će oni koristiti u svom budućem radu. Radionicama iz šumske pedagogije koje potiču kreativnost i imaju izuzetne dobrobiti za razvoj motoričkih sposobnosti želimo potaknuti kod djece potrebu za iskustvenim učenjem u šumama kao zdravim lokacijama za učenje.

Očekivani rezultati:

Odgojno-obrazovne institucije će biti upoznate s konceptom šumske pedagogije i ubuduće samostalno provoditi slične sadržaje u obliku neformalnog odgoja i obrazovanja. Priručnik „Šumska pedagogija- za djecu novog doba“ informirat će stručnjake o dobrobitima šumske pedagogije koja će imati sve više prostora u kurikulumu hrvatskih škola. S obzirom da je šumska pedagogija prepoznata od Ujedinjenih naroda i u skladu je sa Svjetskim akcijskim programom obrazovanja kao edukacija koja promiče vrijednosti potrebne za održivu budućnost, ovim projektom ćemo krenuti korak bliže prepoznavanju ovog korisnog pedagoškog pristupa i u Hrvatskoj. Sudjelujući na našim radionicama djeca će nadoknaditi nedostatak sadržaja u odgojno-obrazovnom sustavu kao što je iskustvo neposrednog istraživanja u prirodi. Javnost će biti upoznata s višestrukim koristima strukturiranog boravka djece u šumi koja, za razliku od ostalih ekosustava, najpovoljnije utječe na fizički, mentalni i emocionalni razvoj djece.