Povratak na vrh

Sam u kući

Projektom ćemo pomoći socijalno ugroženim i izoliranim osobama u Topuskom i okolici. Socijalni status ovih obitelji je izrazito nizak te su najčešće društveno izolirani i korisnici socijalne pomoći. Također ćemo potaknuti mlade na volontersku aktivnost, solidarnost, građansku angažiranost, korisno provođenje slobodnog vremena, pomoć potrebitima, razvoj altruizma i empatije čime ćemo smanjiti pojavu neprihvatljivog ponašanja. Inovativnim smatramo činjenicu da će mladi volontirati na način da ne doniraju isključivo gotove proizvode i novac, već svoje vrijeme i trud koji će uložiti u obavljanje zadaća u okviru zanimanja za koje se školuju. Time će stjecati dodatno znanje i praktične vještine, razvijati samopouzdanje i socijalne vještine te ljubav prema svom poslu, a istovremeno će doprinijeti boljitku zajednice. Također će slobodno vrijeme koristiti na društveno prihvatljiv način, što je zaštitni faktor prema rizičnim čimbenicima kao što su nasilničko ponašanje i različite ovisnosti.

O projektu:

Topusko se ubraja u ruralna područja koja uglavnom nisu razvijena te značajno zaostaju za prosjekom Republike Hrvatske. To ne odgovara suvremenim potrebama već potiče razvoj neprihvatljivog ponašanja (obiteljsko nasilje, alkoholizam) te ubrzava iseljavanje. Mladi učenici naše škole uočili su ovaj problem i žele djelovati .Naš projekt „Sam u kući“ usmjeren je na stanovništvo u općini Topusko – na stariju i siromašnu populaciju kojoj je potrebna pomoć te na mlade kojima je potreban poticaj kako bi kvalitetnije iskoristili svoje slobodno vrijeme,pomogli drugima i doprinijeli svom osobnom razvoju. Naš Volonterski klub okuplja učenike koji organiziraju akcije pod mentorstvom školske knjižničarke. Volontiranje su učenici uistinu prepoznali kao ulaganje osobnog vremena,truda, znanja i vještina u aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit. Članovi Kluba o svojim pozitivnim iskustvima i planiranim akcijama putem prezentacija i plakata informiraju i druge učenike. Vršnjačka edukacija pokazala se kao najprimjereniji model motiviranja učenika na uključivanje. U sklopu ovog projekta planiramo provođenje bar 1 volonterske akcije mjesečno. Aktivnosti će se provoditi u obiteljima starih i nemoćnih osoba te u obiteljima s više djece i djecom s teškoćama. Učenici fizioterapeuti obavljat će pomoć i njegu u kućama starijih,nemoćnih i samih osoba. Pomoći će osobama kojima je potrebna zdravstvena pomoć. Te aktivnosti su zdravstvena njega, parcijalna masaža,briga o lijekovima pod nadzorom liječnika,mjerenje krvnog tlaka i razine šećera u krvi,pomoć kod reumatskih bolesti,fizička pomoć te savjetodavni razgovor. Imat će i ulogu odgajatelja i dan provoditi u aktivnostima s malom djecom i djecom s teškoćama tako doprinoseći zdravom razvoju i socijalizaciji djece koja nemaju mogućnosti pohađanja dječjeg vrtića. Učenici kuhari, konobari i hotelijeri brinut će se za osobe kojima je potrebna pomoć oko proizvodnje, skladištenja, pripreme i posluživanja hrane. Sve će zasladiti slastičari i razveseliti naše korisnike.Za njihove rođendane ispeći će tortu i razveseliti ih dolaskom. Pružit će im toplu riječ,ugodno društvo, ispuniti njihova srca radošću. Učenici iz područja strojarstva organizirat će aktivnosti oko pripremanja ogrjeva te sitne kućne popravke,nužno potrebne u starim i nedovoljno održavanim kućama u kakvim redovito žive navedene obitelji i pojedinci. Informacije o aktivnostima u okviru ovoga projekta pružat će se putem javnih objava i na društvenim mrežama te postavljanjem plakata u ruralnom području. Pristupit će se Crvenom križu i Caritasu lokalne zajednice te zatražiti i nadalje njihovu potporu u uspostavljanju izravnih kontakata s potencijalnim korisnicima volonterskih akcija kao i pomoć u organiziranju prijevoza do udaljenih korisnika. Na kraju projekta volonteri će na završnoj manifestaciji dobiti potvrde i završno priznanje i zahvalu za svoj doprinos.

Cilj projekta:

Dugoročni cilj projekta je promicanje volonterstva, solidarnosti i civilne odgovornosti na području Topuskog te jačanje veza i partnerstava između organizacija civilnog društva te javnih i gradskih institucija. Volontiranje potiče razvijanje različitih vještina, upoznavanje ljudi, podizanje i osnaživanje samopoštovanja, usvajanje novih znanja, odgovornog ponašanja prema sebi i drugima, te zabave i zdravog načina življenja. Smatramo da će projekt doprinijeti revitalizaciji ruralnog područja.

Očekivani rezultati:

Projektom ćemo pomoći socijalno ugroženim i izoliranim osobama u Topuskom i okolici. Socijalni status ovih obitelji je izrazito nizak te su najčešće društveno izolirani i korisnici socijalne pomoći. Također ćemo potaknuti mlade na volontersku aktivnost, solidarnost, građansku angažiranost, korisno provođenje slobodnog vremena, pomoć potrebitima, razvoj altruizma i empatije čime ćemo smanjiti pojavu neprihvatljivog ponašanja. Inovativnim smatramo činjenicu da će mladi volontirati na način da ne doniraju isključivo gotove proizvode i novac, već svoje vrijeme i trud koji će uložiti u obavljanje zadaća u okviru zanimanja za koje se školuju. Time će stjecati dodatno znanje i praktične vještine, razvijati samopouzdanje i socijalne vještine te ljubav prema svom poslu, a istovremeno će doprinijeti boljitku zajednice. Također će slobodno vrijeme koristiti na društveno prihvatljiv način, što je zaštitni faktor prema rizičnim čimbenicima kao što su nasilničko ponašanje i različite ovisnosti.

  • Web: www.ss-topusko.skole.hr
  • Srednja škola Topusko, Školska ulica 14, Topusko
  • Početak projekta: 2.9.2019.
  • Kraj projekta: 12.6.2020.