Povratak na vrh

Sanjam dobru vezu

1. educirano 20 „savjetnika u vezama /vršnjačkih edukatora“ za tematiku promocije ljudskih prava, kvalitetnijih partnerskih odnosa i tolerancije 2. provedeno 16 radionica (4 modula) za učenike edukatore 3. radionica izrade fanzina 4. provedeno do 50 radionica na satovima razrednika od strane vršnjačkih edukatora 5. realizirano do 5 školskih kampanja 6. održan okrugli stol 7. evaluacija projekta

O projektu:

Projekt obuhvaća edukaciju učenika srednjih škola u području tolerancije i nenasilja u partnerskim vezama mladih kroz interaktivne metode rada. U predviđenim radionicama učenici razmjenjuju i propituju vlastite stavove, pronalaze poželjne oblike ponašanja i potiču vršnjake na tolerantnije ponašanje i suzbijanje nasilja. Ciljana populacija su učenici srednjih škola u Bjelovaru. Radili bismo sa grupom do 20 učenika koji bi dobili titulu savjetnika za veze/vršnjački edukatori i bili osposobljeni educirati svoje vršnjake iz područja kvalitetnije komunikacije i prevencije nasilja u vezama. 1. Radionice za učenike edukatore – educirati učenike edukatore kako bi proveli radionice u svojim razredima i potaknuli vršnjake na promišljanje o vrstama nasilja, pojavnosti nasilja u vezama, suzbijanju nasilja i promicanju tolerancije - 4 modula radionica za učenike srednjih škola iz Bjelovara (travanj – rujan 2019.). Moduli sadrže teme: Kvalitetne veze, Očekivanja u vezi, Analize slučajeva, Što mogu učiniti? 2. Izrada letka ili fanzina o problemu nasilja u vezama – učenici edukatori - rujan 3. Učenici edukatori provode radionice u svojim školama – svaki edukator najmanje 2 radionice – uz mentoriranje članica Udruge BUDEM 4. Kreativna kampanja u svakoj školi – učenici sami osmišljavaju malu školsku kampanju s ciljem upoznavanja drugih učenika, nastavnika, roditelja, građana (listopad – prosinac 2019.) 5. Završno predstavljanje i okrugli stol na temu nasilja u vezama, ljudskih prava i nenasilja– prosinac 2019. – uključeni učenici i predstavnici institucija te mediji.

Cilj projekta:

Cilj je educirati učenike srednjih škola u području tolerancije i nenasilja u partnerskim vezama mladih kroz interaktivne metode rada i osnažiti ih da stečena znanja prenose vršnjacima.

Očekivani rezultati:

1. educirano 20 „savjetnika u vezama /vršnjačkih edukatora“ za tematiku promocije ljudskih prava, kvalitetnijih partnerskih odnosa i tolerancije 2. provedeno 16 radionica (4 modula) za učenike edukatore 3. radionica izrade fanzina 4. provedeno do 50 radionica na satovima razrednika od strane vršnjačkih edukatora 5. realizirano do 5 školskih kampanja 6. održan okrugli stol 7. evaluacija projekta