Povratak na vrh

OMUDRIVANJE

• Izveden program edukacije Omudrivanja za mlade (2 ciklusa po 32 sata edukacije i 12 sati coachinga po ciklusu; ukupno 64 sata edukacije i 24 sata coachinga) • 50-60 mladih završilo je edukaciju Omudrivanja u trajanju od 44 sata (32+12) i dobilo potvrdu organizatora • Podignuta svijest 50-60 mladih ljudi kao budućih aktivnih sukreatora sretnijeg i prosperitetnijeg društva • Promocija projekta i donatora putem online i masovnih medija (prednajava i post-kampanja)

O projektu:

Formalno obrazovanje ne pridaje dovoljno pažnje osvještavanju i razvoju kvaliteta ličnosti kod mladih. Svjetska 'dobra praksa' pristupa tome uvođenjem neformalne edukacije o razvoju kvaliteta ličnosti. Edukacija o razvoju ljudskog potencijala, s naglaskom na život u vrlini, postaje ključnim faktorom uspješnosti nekog društva. Međunarodna istraživanja pokazala su da rastom morala raste i prosperitet pojedinca i društva. OMUDRIVANJE je novi program neformalnog obrazovanja za mlade unutar inicijative 4CLEADERSHIP, namijenjen mladima od 18 do 30 godina, koji ima za cilj osvještavanje vlastitog potencijala, upravljanje osobnim potencijalom i njegovim razvojem, buđenje pozitivnog duha, volje u kreativnosti, inovativnosti u stvaranju, otvorenosti prema izazovima i sretnom životu. 4CL edukacija je inovativni model edukacije baziran na iskustvenim radionicama, timskim i osobnim coachinzima koje izvode eksperti iz područja vodstva, edukacije, komunikacije i osobnog razvoja. Naziv edukacije dolazi od 4C - Consciusness, Communication, Creation, Care i L - Leadership. OMUDRIVANJE kao 4CL edukacija za mlade nastalo je kao nastavak 4CL edukacije (SVJESNO VODSTVO), koja je izvođena u prostorima BIZkoshnice tijekom 2018., prvenstveno za startup poslovnu zajednicu i malo gospodarstvo. Navedenu edukaciju osmišljava, organizira i provodi Centar RAM za podršku i razvoj (inicijativa 4Cleadership) u suradnji s Institutom za kreativno obrazovanje, u prostorima BIZkoshnice Coworkinga. Ciljna skupina: mladi, od 18 do 30 godina Vrsta radionice: interaktivne, zabavne, edukativne s uključenim coachinzima Format: 8 modula + coachinzi, 2 ciklusa – proljetni 5/6. mj i jesenski 10/11. mj. (ukupno 2x8 modula+coachinzi) Trajanje modula: svaki od 8 modula sadrži 4 sata edukacije, simulacija i vježbi Trajanje coachinga: 12 h nakon svakog ciklusa (proljetni i jesenski), ukupno 24 h Termin održavanja: u ciklusu od dva tjedna - od utorka do petka po 4 h dnevno, edukacija + coaching subotom 6h, ukupno 44 h u dva tjedna, dva puta godišnje: proljetni 5/6. mj i jesenski 10/11. mj. 2019. Broj polaznika: 25 – 30 po ciklusu / proljetni i jesenski (ukupno 50 – 60) Predavači: stručnjaci po navedenim tematskim područjima Aktivnosti projekta: 1. Priprema i organizacija provedbe programa 2. Aktivnosti promidžbe i predstavljanja projekta vezane uz uključivanje sudionika u projektu, uz naznaku donatora 3. Izvođenje edukacije u 8 modula x 2 4. Izvođenje 12 h coachinga nakon izvedbe svih 8 modula edukacije. 5. Praćenje i evaluacija projekta, izdavanje potvrde o završenoj edukaciji s naznakom logotipa donatora projekta. Sadržaj programa edukacije: MODUL 1. UPOZNAJ SEBE MODUL 2. UPRAVLJANJE VLASTITIM POTENCIJALIMA MODUL 3. UPRAVLJANJE CILJEVIMA MODUL 4. UPRAVLJANJE ODNOSIMA MODUL 5. MOĆ KOMUNIKACIJE MODUL 6. KREATIVNO RJEŠAVANJE PROBLEMA MODUL 7. SURADNJA KROZ PRIHVAĆANJE RAZLIČITOSTI MODUL 8. BALANS U ŽIVOTU

Cilj projekta:

? Razvijati usvajanje vrlina kao strateških smjernica života i poslovanje ? Osvijestiti osobne potencijale i poučiti ih kako njima upravljati ? Poučiti mlade kako odrediti ciljeve i postizati ih ? Poučiti mlade kako uspostavljati kvalitetne odnose i njima upravljati ? Razvijati komunikacijske vještine ? Promicati različitost i podizati svijest o međuljudskoj toleranciji ? Poticati kreativan način razmišljanja i djelovanja ? Poučiti mlade vrijednostima sretnog i uspješnog života

Očekivani rezultati:

• Izveden program edukacije Omudrivanja za mlade (2 ciklusa po 32 sata edukacije i 12 sati coachinga po ciklusu; ukupno 64 sata edukacije i 24 sata coachinga) • 50-60 mladih završilo je edukaciju Omudrivanja u trajanju od 44 sata (32+12) i dobilo potvrdu organizatora • Podignuta svijest 50-60 mladih ljudi kao budućih aktivnih sukreatora sretnijeg i prosperitetnijeg društva • Promocija projekta i donatora putem online i masovnih medija (prednajava i post-kampanja)