Povratak na vrh

Lutka od soli - radionice

U sklopu projekta 700 djece je sudjelovalo u radionicama – preslušalo za njih predviđeni dio CD-a i sudjelovalo u razgovorima o sadržaju, sudjelovalo u „izmišljanju“ vlastitih priča i sudjelovalo u izvođenju scenskih prizora. 60 pripadnika stručnog osoblja upoznato s demonstriranim programom prevencije nasilnog ponašanja. Djeca su osviještena o nasilnom ponašanju kao štetnom i nehumanom, usvojila model nenasilnog ponašanja, razumijevanje, uvažavanje i toleranciju kao bitne mehanizame međuljudskog i međukulturalnog odnosa i prihvatila promišljanje o etičkim i moralnim pitanjima kao intelektualni i duhovni model. Unaprijeđen je odgoj djece za humanističke vrijednosti i omogućena je dodatna kvaliteta školskim i izvanškolskim aktivnostima. Osim toga, projekt je značajno doprinijeo razvoju medijske pismenosti u dječjoj dobi. Bitna pretpostavka medijske pismenosti je razvijena sposobnost kritičkog odnosa prema stvarnosti, a krajnji rezultat je upravo to – razvoj kritičkog mišljenja.

O projektu:

„Lutka od soli – radionice“ projekt je kojim se djeci prenose metode nenasilnog ponašanja i rješavanja problema, a provest će se u četiri osnovne škole na području posebne državne skrbi Ličko-senjske županije. Radionice se temelje na CD-u „Lutka od soli – priče širom vremena i svijeta“ (http://lutkaodsoli.com/) koji je 2013. godine vlastitim sredstvima uredila i objavila Udruga za nezavisnu medijsku kulturu. Stručne analize pokazuju da djeca provedu više od 50% slobodnog vremena u gledanju filmova i sve učestalijem igranju igrica, koje su ponekad prepune nasilnog sadržaja i nisu prilagođene dječjem uzrastu, pa ih često shvaćaju i oponašaju nekritički. Posljedica je da djeca u svakodnevnom životu pribjegavaju nasilnim reakcijama u istim ili sličnim situacijama, a medijski posredovano nasilje uzrokuje brojne negativne efekte kojem se djeca ne mogu potpuno sama suprostaviti. Na odraslima je – roditeljima, nastavnicima, stručnjacima – da postanu osjetljivi na ovaj problem i ne dopuste da nasilje, toliko prisutno u društvu, živi u školskim hodnicima i ostavi posljedice na razvoj djece. CD sadrži bajke koje govore o pet temeljnih vrlina: istini, ispravnom ponašanju, miru, ljubavi i nenasilju, sabrane su sa raznih strana svijeta iz zbornika Vrlina Vesne Krmpotić. Gordana Buljan Flander, psihologinja i ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba o CD je, između ostalog, rekla: „Sadržajno, priče dotiču mnoge razvojno važne teme u životima djece i mladih te otvaraju prostor za dijalog, primjerice o moralnim i obiteljskim vrijednostima, nošenju s teškim i neugodnim emocijama, prosocijalnom ponašanju, suradnji, empatiji i mnogim drugima. „ „Lutka od soli“ dobila je pozitivno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje u kojem je navedeno da se „nastavni materijal može koristiti u radu s djecom predškolske i osnovnoškolske dobi.“ CD je dobio i suglasnost MZOS-a za provođenje projekta u odgojno-obrazovnim ustanovama. Radionice od 2016. godine izvodimo u zagrebačkim osnovnim školama, uz financijsku podršku Grada Zagreba. Zbog svoje pogođenosti negativnim demografskim kretanjima i zbog manjka odgovarajućih kulturnih i odgojno-obrazovnih sadržaja, regija na koju smo usredotočeni ovim projektom je Lika. Bajke na CD-u namijenjene su djeci od šest do petnaest godina. Svaka bajka obrađuje pojedinu temu primjerenu uzrastu kojem je namijenjena i metodički se razrađuje tako da se djeci postavljaju pitanja za razgovor, a zatim se provodi radionica. Kroz radionicu djeca se potiču na „izmišljanje“ vlastitih priča koje problematiziraju slične teme kao i CD. U drugoj fazi radionice djeca uče izvoditi scenske prizore iz ponuđenih ili „svojih vlastitih“ priča. Scenski prizori mogu se izvoditi u drugim razredima ili školama, na školskim prirerdbama i drugim primjerenim mjestima i povodima. Tako se osmišljava projekt koji mogu preuzeti i provoditi i druge ustanove ili udruge, a djeca postaju glavni inicijatori i realizatori.

Cilj projekta:

Opći cilj ovog projekta je prevencija nasilja u školama i razvoj medijske pismenosti. Specifični cilj projekta je prenijeti djeci metode nenasilnog ponašanja, razumijevanja, uvažavanja i tolerancije i rješavanja problema i pružiti poticaje koji ih usmjeravaju vrijednostima poput: odgovornosti, samostalnosti, snošljivosti, nenasilja i empatije. Također je cilj omogućiti djeci iz područja od posebne državne skrbi edukativne sadržaje koji im nisu u velikoj mjeri dostupni.

Očekivani rezultati:

U sklopu projekta 700 djece je sudjelovalo u radionicama – preslušalo za njih predviđeni dio CD-a i sudjelovalo u razgovorima o sadržaju, sudjelovalo u „izmišljanju“ vlastitih priča i sudjelovalo u izvođenju scenskih prizora. 60 pripadnika stručnog osoblja upoznato s demonstriranim programom prevencije nasilnog ponašanja. Djeca su osviještena o nasilnom ponašanju kao štetnom i nehumanom, usvojila model nenasilnog ponašanja, razumijevanje, uvažavanje i toleranciju kao bitne mehanizame međuljudskog i međukulturalnog odnosa i prihvatila promišljanje o etičkim i moralnim pitanjima kao intelektualni i duhovni model. Unaprijeđen je odgoj djece za humanističke vrijednosti i omogućena je dodatna kvaliteta školskim i izvanškolskim aktivnostima. Osim toga, projekt je značajno doprinijeo razvoju medijske pismenosti u dječjoj dobi. Bitna pretpostavka medijske pismenosti je razvijena sposobnost kritičkog odnosa prema stvarnosti, a krajnji rezultat je upravo to – razvoj kritičkog mišljenja.