Povratak na vrh

Influenceri za mir

Provedena edukacija najmanje 6 stručnjaka uključenih u rad Kluba učenika o medijaciji. Predstavljena aktivnost Klub učenika „Influenceri za mir“ na satovima razrednika 5.-8. razreda. Uključivanje najmanje 10 zainteresiranih učenika u Klub učenika. Osmišljene radionice za poučavanje učenika uključenih u Klub učenika u područjima njihova socio-emocionalnog razvoja, komunikacijskih i prezentacijskih vještina Izrađen preventivni program usmjeren na jačanje otpornosti djece i njihovih socio-emocionalnih vještina u svrhu prevencije međuvršnjačkog nasilja Izrađen plan ostalih aktivnosti za prevenciju nasilja (sportske aktivnosti, debate i sl.). Tim djece, uz vođenje od strane stručnih osoba, provodi kurikulum u razredima vlastite škole i OŠ Ladimirevci. Najmanje 400 djece sudjelovalo na radionicama i drugim aktivnostima za prevenciju nasilja.

O projektu:

Prema istraživanjima prevalencije nasilja u Hrvatskim školama, 35% djece je svakodnevno uključeno u nasilje. Tim SOS Dječjeg sela Ladimirevci, u suradnji s OŠ M. P. Katančića Valpovo, proveo je anketno ispitivanje 259 učenika 5.-8. razreda. Pokazalo se da je 42% učenika nekoliko puta bilo žrtvom verbalnog nasilja, 8% njih svakodnevno je tome izloženo. 21% djece nekoliko je puta, a njih 8,5% je gotovo svakodnevno fizički napadnuto. 12,7% ispitane djece nekoliko je puta fizički bilo nasilno prema vršnjacima. 36% učenika doživjelo je nasilje od svojih vršnjaka pod odmorom, a više od 16% djece doživljava nasilje na putu do škole. Također, istraživanjem smo dobili podatak da se 22% ispitane djece ne osjeća sigurno u svojoj školi. Različiti oblici nasilja među djecom ostavljaju ozbiljne posljedice na psihičko i fizičko zdravlje žrtvi i počinitelja. Između ostalog, za žrtve se pokazalo da imaju poteškoće u socijalnim odnosima, imaju slabe komunikacijske vještine i vještine rješavanja problema, jednako kao i počinitelji. Socio-emocionalne (SE) kompetencije izuzetno su važne za osnaživanje djece i prevenciju pojave i razvoja problema u ponašanju. Mogu se uvježbati intenzivnim učenjem kroz programe za njihov razvoj. 60% anketirane djece u OŠ Ladimirevci sudjelovalo je na već provođenim preventivnim radionicama, no nekima se nisu svidjele jer su dosadne, preteške ili predugo traju. Uz to, kako djeca ne bi bili samo pasivni korisnici intervencija, želimo dječju perspektivu uvažiti i oživotvoriti jer participacija u školi značajno je povezana s boljim odnosom prema školi i školskim uspjehom te drugim pozitivnim ishodima. Učenici su predlagali preventivne aktivnosti poput edukacija nastavnika i roditelja, sportskih aktivnosti, medijacije, izrade plakata, pisanja projekta o nenasilju. 47% učenika smatra učinkovitim u borbi protiv nasilja radionice pod satima razrednika, 50% održavanje debata, dok ih 35% smatra korisnima izradu stranice na društvenim mrežama na tu temu. Stoga, psiholozi SOS Dječjeg sela Ladimirevci, uz suradnju s djelatnicima OŠ M. P. Katančića Valpovo planiraju u školi pokrenuti dodatnu aktivnost za učenike, Klub učenika „Influenceri za mir“. SOS Dječje selo Ladimirevci osiguralo bi edukaciju o medijaciji svim uključenim stručnim djelatnicima koji bi stečeno znanje primijenili u radu s učenicima te ih educirali o istom. Psiholozi, pedagozi, socijalni pedagozi, socijalni radnici i nastavnici osmislit će prikladne radionice za poučavanje učenika uključenih u Klub učenika u područjima njihova SE razvoja. Uz mentorstvo, učenici će osmisliti preventivni program usmjeren na jačanje otpornosti djece i njihovih SE vještina u svrhu prevencije međuvršnjačkog zlostavljanja. Preventivni program sastojao bi se od radionica za učenike i drugih aktivnosti koje djeca procijene korisnim. Po izradi preventivnog programa, tim djece, uz stručne mentore, organizirat će i provoditi aktivnosti u svojoj i drugim školama na području Valpovštine

Cilj projekta:

Osigurati djeci aktivnu suradničku participaciju u planiranju razvojnih aktivnosti Unaprijediti znanja i socio-emocionalne vještine djece(emocionalna pismenost, samokontrola, pozitivni odnosi, vještine rješavanja problema i dr.) Izraditi preventivni program usmjeren na jačanje otpornosti djece i njihovih socio-emocionalnih vještina u svrhu prevencije međuvršnjačkog nasilja Osigurati aktivno sudjelovanje učenika u provođenju osmišljenih aktivnosti, kao najvažnijih socijalizacijskih činitelja

Očekivani rezultati:

Provedena edukacija najmanje 6 stručnjaka uključenih u rad Kluba učenika o medijaciji. Predstavljena aktivnost Klub učenika „Influenceri za mir“ na satovima razrednika 5.-8. razreda. Uključivanje najmanje 10 zainteresiranih učenika u Klub učenika. Osmišljene radionice za poučavanje učenika uključenih u Klub učenika u područjima njihova socio-emocionalnog razvoja, komunikacijskih i prezentacijskih vještina Izrađen preventivni program usmjeren na jačanje otpornosti djece i njihovih socio-emocionalnih vještina u svrhu prevencije međuvršnjačkog nasilja Izrađen plan ostalih aktivnosti za prevenciju nasilja (sportske aktivnosti, debate i sl.). Tim djece, uz vođenje od strane stručnih osoba, provodi kurikulum u razredima vlastite škole i OŠ Ladimirevci. Najmanje 400 djece sudjelovalo na radionicama i drugim aktivnostima za prevenciju nasilja.

  • Web: www.sos-dsh.hr
  • DJEČJI DOM SOS-DJEČJE SELO LADIMIREVCI, Augusta Šenoe 30, Ladimirevci, 31550 Valpovo
  • Početak projekta: svibanj 2019.
  • Kraj projekta: lipanj 2020.