Povratak na vrh

Ne mogu vam reći, ali vam mogu pokazati

Prikladno odabrani i individualno prilagođeni stolovi i držači omogućit će korisnicima lakši pristup tabletima koji će se koristiti isključivo u komunikacijske svrhe. Kod učenika koji imaju motorička oštećenja i nemogućnost govora smanji će se frustracije i nezadovoljstvo jer će kroz ovakav način komuniciranja moći iskazati svoje potrebe, želje i emocije. Ukoliko se učenici osposobe koristiti asistivnu tehnologiju moći će se više i kvalitetnije uključiti u provedbu programa i aktivnosti koje škola provodi u okviru redovite nastave i izvannastavnih aktivnosti.

O projektu:

Osnovna škola Josipa Matoša jedina je samostalna škola za djecu s teškoćama u razvoju u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Školu pohađa 62 učenika od 7. do 21.g. lakim, umjerenim, težim i teškim intelektualnim teškoćama, autizmom i cerebralnom paralizom. Uz intelektualne tekoće, većina učenika nema djelomično ili u potpunosti razvijen govor te se kreću isključivo u prilagođenim invalidskim kolicima ili uz pomoć hodalica i/ili pomoćnika u nastavi. Škola uz redovnu nastavu nastoji svojim učenicima omogućiti i niz dodatnih sadržaja i aktivnosti, prvenstveno rehabilitacijskih, kao što su logopedski tretman, terapija senzorne integracije, kineziterapija, slušno-integracijski trening, ali i sadržaja i aktivnosti koji unaprijeđuju rad i funkcioniranje učenika u školi i izvan nje, kao što su Univerzalna sportska škola, Terapija uz pomoć životinja, te Škola plivanja. Zbog ograničenih materijalnih mogućnosti, jer se škola financira prema broju učenika ne možemo osigurati adekvatan školski namještaj i opremu (kao što je oprema za potpmognutu komunikaciju) primjerenu učenicima koji imaju motoričke i govorne poteškoće. Danas asistivna tehnologija koja podrazumijeva opremu ili sustav za potpomognutu komunikaciju, pruža mogućnosti mnogima s poteškoćama da povećaju, održe ili poboljšalju svoje funkcionalne sposobnosti. Asistivna tehnologija i pomagala omogućavaju osobama koje ih koriste veći stupanj neovisnosti i samostalnosti, bogatiji i aktivniji život. Standarni stolovi ne odgovaraju našim učenicima jer nemaju prilaz radnoj plohi stola. Stolovi koji bi im odgovarali su oni kod kojih se visina i radna ploha prilagođavaju potrebama učenika. S obzirom da učenici zbog motoričkih poteškoća ne mogu samostalno držati tablet potrebni su i univerzalni držaći koji bi se postavili na stol i individualno prilagodili svakom učeniku. Tablet bi se koristio kao osnovno sredstvo za komunikaciju preko kojih bi učenici mogli iskazati svoje osnovne potrebe jer nemaju razvijen govor ili je to govor koji nema uporabnu funkciju. Djelatnici koji su uključeni u uradu s ovim učenicima moraju se i educirati za korištenje asistivne tehnoligije (npr. ICT-AAC Komunikatora) koje sadrži temeljne kategorije (aktivnosti, događaji, dijelovi tijela, glagoli, mjesta itd.) s odgovarajućom skupinom simbola koji se mogu nadograditi vlastitim simbolima i fotografijama. Predviđena je evaluacija, na početku projekta inicijalna procjena i na kraju projekta završna procjena postignutih rezultata.

Cilj projekta:

Uporabom asistivne tehnologije osposobiti učenike sa intelektulnim, motoričkim i govornim teškoćama za izražavanje osobnih potreba (hrana, higijena i emocije). Educirati učenike kako koristiti tablet i aplikacije preko kojih će iskazati svoje osnovne potrebe. Educirati djelatnike za primjenu asistivne tehnologije (ICT-AAC Komunikatora).

Očekivani rezultati:

Prikladno odabrani i individualno prilagođeni stolovi i držači omogućit će korisnicima lakši pristup tabletima koji će se koristiti isključivo u komunikacijske svrhe. Kod učenika koji imaju motorička oštećenja i nemogućnost govora smanji će se frustracije i nezadovoljstvo jer će kroz ovakav način komuniciranja moći iskazati svoje potrebe, želje i emocije. Ukoliko se učenici osposobe koristiti asistivnu tehnologiju moći će se više i kvalitetnije uključiti u provedbu programa i aktivnosti koje škola provodi u okviru redovite nastave i izvannastavnih aktivnosti.