Povratak na vrh

Vesele hlojkice

Preuređenjem vanjskih prostora, djeci bi se osiguralo kvalitetnije provođenje vremena u Vrtiću. Tijekom boravka na uređenom igralištu i terasi, djeca bi istraživala okolinu i razvijala svoje motoričke sposobnosti poput: snage, brzine, ravnoteže i sl. Za razvoj navedenoga upravo je pokret vrlo važno iskustvo u razvoju svakog djeteta. Iskustvo pokreta dijete najbolje doživljava vani kroz različite aktivnosti kako što su penjanje, provlačenje, skakanje itd. Adekvatno opremljeni vanjski prostori kod djece bi izazvali pozitivne reakcije. Vjerujemo da bi na ovakvom igralištu zaigranost i radoznalost djece dosegle svoj maksimum. S obzirom da su dio Vrtića i djeca s teškoćama u razvoju, prilagođenim vanjskim prostorom utjecalo bi se i na integraciju navedene djece kao i njihov optimalan razvoj. Također, potpunom integracijom djece s teškoćama unutar skupine, kod druge djece utjecalo bi se i na prihvaćanje različitosti i tolerancije.

O projektu:

Nositelj ovog projekta bio bi Vrtić zajedno s zaposlenicima ustanove, dok bi glavni korisnici bila sva djeca polaznici. S obzirom da je navedeni prostor od velike važnosti za djecu, preuređenje navedenog odvijalo bi se krajem proljeća i početkom ljeta. Razlog tome je povoljni vrijeme za vanjski rad čime bi se utjecalo i na bržu provedbu istih. Sam proces preuređenja vanjskog igrališta i terase odvijao bi se kroz nekoliko aktivnosti. Prva aktivnost odnosila bi se na postavljanje adekvatnih igrala i antistres podloga za koja tražimo sufinanciranje preko ovoga projekta. Druga aktivnost odnosila bi se na adaptaciju pješčanika putem suradnje s roditeljima. Treća aktivnost odnosila bi se na sadnju cvijeća i ljekovitog bilja koju bi provodili samostalno polaznici Vrtića sa svojim odgajateljicama. Na kraju provedbe projekta provela bi se evaluacija, odnosno ispitivanje zadovoljstvo roditelja polaznika. Osim što će djeca nakon završenih aktivnosti, moći istraživati prostor u slobodnoj ili organiziranoj igri, prostor bi se koristio i za provedbu različitih radionica i drugih programa koji za cilj imaju pravilan razvoj djece. Stoga bi tokom nadolazećih pedagoških godina navedene prostor koristili i za druge programe koji bi se temeljili na interesu i individualnim potrebama djece. Kroz suradnju željeli bi smo uključiti sve odgojitelje Vrtića, stručnog suradnika, roditelje, studente, stručnjake iz odgojno obrazovnih kadrova, kineziologe te sve druge zainteresirane. Navedenim aktivnostima i adekvatan didaktički materijal utjecalo bi se na prije spomenuti pravilan razvoj svakog djeteta te integraciju i prihvaćanje djece s teškoćama

Cilj projekta:

Cilj projekta „Vesele Hlojkice“ je stvaranje kvalitetnog vanjskog igrališta Vrtića i terase jasličke skupine čime bi se poticao zdrav razvoj svakog pojedinca. U naš Vrtić integrirana su i djeca s teškoćama u razvoju. Kvalitetnim igralištem poticale bi se njihove motoričke sposobnosti ali utjecalo i na osjećaj samopouzdanja i izgradnje pozitivne slike o sebi. Timskim radom i prilagodbom aktivnosti sukladno mogućnostima poticalo bi se svu djecu na empatiju, toleranciju i prihvaćanje različitosti.

Očekivani rezultati:

Preuređenjem vanjskih prostora, djeci bi se osiguralo kvalitetnije provođenje vremena u Vrtiću. Tijekom boravka na uređenom igralištu i terasi, djeca bi istraživala okolinu i razvijala svoje motoričke sposobnosti poput: snage, brzine, ravnoteže i sl. Za razvoj navedenoga upravo je pokret vrlo važno iskustvo u razvoju svakog djeteta. Iskustvo pokreta dijete najbolje doživljava vani kroz različite aktivnosti kako što su penjanje, provlačenje, skakanje itd. Adekvatno opremljeni vanjski prostori kod djece bi izazvali pozitivne reakcije. Vjerujemo da bi na ovakvom igralištu zaigranost i radoznalost djece dosegle svoj maksimum. S obzirom da su dio Vrtića i djeca s teškoćama u razvoju, prilagođenim vanjskim prostorom utjecalo bi se i na integraciju navedene djece kao i njihov optimalan razvoj. Također, potpunom integracijom djece s teškoćama unutar skupine, kod druge djece utjecalo bi se i na prihvaćanje različitosti i tolerancije.

  • Web: http://hlojkica.com/index.html
  • Dječji vrtić "Hlojkica", Šetalište Ivana Gorana Kovačića 1, Delnice
  • Početak projekta: svibanj
  • Kraj projekta: studeni