Povratak na vrh

Pomoć u nastavi tjelesne i zdravstvene kulturu

Očekivani rezultati nakon ovog projekta su povećanje broja djece koja se bavi tjelesnim aktivnostima u školi i izvannastavnim aktivnostima. Bolji i bezbolniji pristup pojedinog djeteta na satovima tjelesne i zdravstvene, kao i bolje ocijene na kraju školske godine. Poboljšanje antropološkog statusa djeteta, odnosno razvoja motoričkih sposobnosti i funkcionalnih kapaciteta (morafološke karakteristike, redukcija potkožnog masnog tkiva i sl.). Lakša prilagodba djeteta u društvo te njegov bolji mentalni i psihološki razvoj. Planiramo informirati 300-400 djece, zajedno s njihovim nastavnicima i roditeljima, o važnost fizičke aktivnosti i svim zainteresiranima ponuditi besplatne treninge u listopadu i studenome.

O projektu:

U novije vrijeme, mnoga djeca imaju problema u psihofizičkom razvoju zbog manjka kretanja. Sjedilački način života i konstantno gledanje u ekran izaziva razne kronične bolesti, pretilost i sl. Veliki postotak nedovoljno aktivne djece i adolescenata, koji u europskim zemljama iznosi 81 % upućuju na potrebu za promocijom tjelesne aktivnosti u toj populaciji. Prevalencija nedovoljne fizičke aktivnosti u Hrvatskoj vrlo je slična onoj na globalnoj razini, tome treba pridodati i podatak da se gotovo 60 % stanovnika Hrvatske uopće ne uključuje u vježbanje. Tjelesnu aktivnost, definirala je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) prema kojoj tjelesna aktivnost obuhvaća sve pokrete, tj. kretanje u svakodnevnom životu, uključujući posao, transport, kućanske poslove, rekreaciju i sportske aktivnosti, a kategorizirana je prema razini intenziteta, od niskog preko umjerenog, do snažnog tj. visokog intenziteta. Prema istraživanju stručnjaka Jureša i sur., prevalencija nedovoljne aktivnosti u prvom razredu osnovne škole iznosi 71,7 % kod učenica i 54,0 % kod učenika, u osmom razredu 78,3 % kod učenica i 49,9 % kod učenika, a u trećem razredu srednje škole 86,2 % kod učenica i 66,8 % kod učenika. U osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj tjelesna i zdravstvena kultura se provodi dva puta po 45 minuta tjedno, što je nedovoljno s obzirom da SZO preporučuje minimalno 60 minuta aktivnosti dnevno. Mnoga djeca imaju strah od tjelesne aktivnosti iz raznih razloga, npr. zadirkivanje druge djece, gdje djeca nisu navikla na zabavu putem tjelesne aktivnosti (npr. igra skrivača) već se zabavljaju putem elektroničkih uređaja. Nedovoljno pridavanja pažnje tjelesnoj aktivnosti kroz školstvo, poput toga da profesori ne potiču djecu da se bave tjelesnom aktivnošću, dovodi do ove statistike. Općenito, djeca koja ne pokazuju sportski talent obično su zadnja u kolni, na školskim natjecanjima općenito ne sudjeluju jer su tamo djeca koja treniraju određeni sport. Ovim projektom bi se bavili takvom djecom, koja ne pokazuju sportski talent i kojima je tjelesni „najgori predmet“. Naučili bismo ih kako poboljšati svoje sposobnosti a time i samopouzdanje te kako da lakše savladavaju tjelesnu i zdravstvenu kulturu. Treninzi bi bili prilagođeni sposobnostima svakog pojedinaca, gdje bi se poticao njihov pravilan rast i razvoj, gdje ne bi bilo osuda ako dijete ne može izvesti neki element, nego bi se postepenim radim i metodikom pokazivalo da ništa nije nemoguće. Sama realizacija projekta odvijala bi se u dvije faze, prva u kolovozu gdje bismo pripremali radionice i treninge za djecu i bavili se oglašavanjem i promocijom projekta. Drugi dio sastojao bi se od četiri besplatne radionice u rujnu na kojima bismo djeci (i roditeljima) iz četiri osnovne škole u krugu naselja Gredice u Zagrebu prezentirali programe treninga. Besplatni treninzi održavali bi se u periodu od listopada do studenoga, ovisno o broju prijavljene djece, minimalno dva puta tjedno.

Cilj projekta:

Cilj projekta je sustavni razvoj motorike kod djece koja ne pokazuju talent za sport. Pravilnim izborom vježbi, metodičkim pristupom i demonstracijom svakog pojedinog elementa učili bismo djecu kako da zavole tjelesnu aktivnost i sport te kako da lakše savladaju pojedine elemente sa sata tjelesne i zdravstvene kulture. Također cilj nam je privući što veći broj djece, ali i njihovih roditelja, te ih informirati i upoznati o važnosti tjelesne aktivnosti, a samim time i zdravim životnim navikama.

Očekivani rezultati:

Očekivani rezultati nakon ovog projekta su povećanje broja djece koja se bavi tjelesnim aktivnostima u školi i izvannastavnim aktivnostima. Bolji i bezbolniji pristup pojedinog djeteta na satovima tjelesne i zdravstvene, kao i bolje ocijene na kraju školske godine. Poboljšanje antropološkog statusa djeteta, odnosno razvoja motoričkih sposobnosti i funkcionalnih kapaciteta (morafološke karakteristike, redukcija potkožnog masnog tkiva i sl.). Lakša prilagodba djeteta u društvo te njegov bolji mentalni i psihološki razvoj. Planiramo informirati 300-400 djece, zajedno s njihovim nastavnicima i roditeljima, o važnost fizičke aktivnosti i svim zainteresiranima ponuditi besplatne treninge u listopadu i studenome.

  • Web: -
  • Udruga "Razvojni trening", Podbrežje VI 21A, Zagreb
  • Početak projekta: kolovoz 2019.
  • Kraj projekta: studeni 2019.