Povratak na vrh

Knjižnica bez zidova

Očekivani rezultati - uređena stimulativna okolina za čitanje i druženje - doprinos stvaranju novih generacija mladih čitatelja koji čitaju u svim prilikama - razvijen osjećaj poštovanja prema prirodi - čitalačke sposobnosti razvijene kod učenika pomažu im u daljnjem učenju u sklopu nastavnog procesa

O projektu:

Projekt „Knjižnica bez zidova“ ima za cilj kvalitetno osmišljavanje organiziranog vremena u produženom boravku osnovne škole Spinut u Splitu, kroz suradnju sa školskom knjižnicom. Projektne aktivnosti usmjerene su na poticanje čitanja u drugim okruženjima, izvan zatvorenih prostora škole (prostor školskog dvorišta, parka, itd.). Prva aktivnost projekta odnosi se na uređivanje 'Otoka čitanja' smještenog u školskom dvorištu. Riječ je o zapuštenom i nefunkcionalnom prostoru u vrtu školskog dvorišta s betonskim polukrugom koji se već niz godina ne koristi za dječje aktivnosti. Nakon oslikavanje betonskog polukruga i uređenja prostora, planirano je redovito kreativno korištenje tog prostora, npr. pričaonice, igrokazi, debate, književni susreti. Prilikom radova na uređenju, predviđeno je da svojim radom i idejama sudjeluju i sami učenici produženog boravka (1.-3.r). Uz uređenje prostora i nabavu opreme (prostirke za pod, viseće ležaljke za stabla), u financijski plan uključena je i nabava određenog broja naslova edukativne literature, posebice naslova s tematikom zaštite okoliša.

Cilj projekta:

Ciljevi projekta - razvijanje čitalačkih vještina i proširivanje rječnika - razvijanje sposobnosti aktivnog slušanja književnog teksta - poticanje čitanja u slobodno vrijeme i u okruženju izvan škole - poticanje boravka na otvorenom - proširivanje rječnika, smanjivanje stresa, razvijanje empatije i osjećaja pripadnosti - osvještavanje važnosti suradnje i zajedničkog rada na uređenju okoliša škole - razvijanje svijesti o zaštiti okoliša

Očekivani rezultati:

Očekivani rezultati - uređena stimulativna okolina za čitanje i druženje - doprinos stvaranju novih generacija mladih čitatelja koji čitaju u svim prilikama - razvijen osjećaj poštovanja prema prirodi - čitalačke sposobnosti razvijene kod učenika pomažu im u daljnjem učenju u sklopu nastavnog procesa