Povratak na vrh

I vrt je učionica

Po završetku projekta očekuje se unaprjeđenja znanja i senzibilnosti učenika o senzornim teškoćama, povećanje znanja o skrbi za biljke, razvoj odgovornosti prema vlastitoj brizi za okoliš i mogućnostima vlastitog doprinosa, razvoj radnih navika. Uređenje prostora učionice dovesti će do češćeg boravka učenika na otvorenom, stvorit će mogućnosti učenja u manje strukturiranom okruženju te time i veću motivaciju i za učenike i za nastavnike. Postavljanjem spremnika za smeće očekuje se i povećanje urednosti školskog dvorišta i vrta kao i znanja o važnosti razdvajanja otpada. Time svime se unaprjeđuje i izgled čitave zajednice te stvara ugodnije mjesto za školovanje i boravak kako učenika s teškoćama, tako i svih drugih učenika škole, ali i stanovnika našeg kvarta.

O projektu:

Osnovna škola Blatine - Škrape ima višegodišnje iskustvo rada s učenicima s teškoćama u ponašanju kroz rad redovnih i posebnih razrednih odjela. Učenici koji se školuju u posebnom razrednom odjelu, pored teškoća ponašanja, često imaju i teškoće senzorne integracije poput preosjetljivosti ili nedovoljne osjetljivosti na podražaje (vidne, slušne, taktilne, mirisne). Navedene teškoće ometaju rad učenika na nastavnim sadržajima. Naša škola se nalazi u kvartu koji je okružen gusto sagrađenim stambenim objektima s nedovoljno kvalitetnih zelenih površina. Ovim projektom se planira uređenje i prilagodba dijela prostora školskog vrta i nabava senzoričke opreme. Senzorno poticajno okruženje potiče razvoj komunikacije, socijalne interakcije, istraživanje i učenje. Vrt pruža nove načine održavanja nastave te primjerima iz svakodnevnog života pomaže u razvijanju socijalnih vještina i sposobnosti, ne samo učenika s teškoćama, već svih učenika naše škole. Smatramo kako će se zajedničkom suradnjom na projektu poticati razumijevanja i senzibilitet prema učenicima s teškoćama i omogućiti im uključivanje u rad škole. Projektom se planira opremiti vrt senzornim panelima, spravama za penjanje i sl. Jedan dio vrta će se iskoristiti za postavljanje povišenih gredica u kojima će se posaditi različito začinsko bilje koje će koristiti na kuharskim radionicama, mediteransko bilje (npr. lavanda, ružmarin, sukulenti), izraditi kućice i hranilice za ptice. Navedene promjene stvaraju mirisno, vizualno i taktilno poticajno okruženje, ali i edukativno (kartice o cvijeću, plakati s ekološkim porukama). Uredit će se senzorna staza i ograda od materijala različitih tekstura koje pružaju dodatni taktilni doživljaj. Svi ovi sadržaji su dobra nadopuna našem masliniku. U dijelu vrta uredit će se učionica na otvorenom te prostor za razdvajanje otpada i kompostiranje kako bi se nastavile već započete aktivnosti reciklaže. Dvorište će se oslikati društvenim igrama. Projekt će voditi učenici kroz rad Vijeća učenika u kojem su predstavnici svih razreda uz podršku učitelja i stručnih suradnika. Sudjelovat će školske sekcije (ekološka i likovna). Na početku šk. god. održat će se Vijeće na kojemu se predstavlja projekt. Provest će se anketa među učenicima o okolišu škole i potrebnim promjenama. Predstavnici Vijeća će, uz podršku učitelja, informirati razrede o planiranim aktivnostima i koordinirati radionice, edukacije, kvizove, radne akcije u vrtu i sl. Pripremit će prostor za vrtne gredice, sudjelovati u radionicama izrade senzornih materijala i recikliranog vrtnog namještaja, postavljanju senzorne staze te ostalim pripremnim aktivnostima. Tijekom proljeća posaditi će se biljke u gredice te postaviti svi materijali koji su se u pripremnoj fazi napravili. Prostor će se koristiti za održavanje nastave i relaksaciju.

Cilj projekta:

Cilj projekta je razviti brigu za okoliš, unaprijediti učeničku participaciju u radu škole, oplemeniti i uljepšati školski okoliš, stvoriti senzorno poticajno okruženje za učenike s teškoćama i sve ostale učenike u školi te urediti prostor učionice na otvorenome. Cilj je ovim aktivnostima stvoriti ugodno i poticajno okruženje za razvoj i učenje te provođenje slobodnog vremena.

Očekivani rezultati:

Po završetku projekta očekuje se unaprjeđenja znanja i senzibilnosti učenika o senzornim teškoćama, povećanje znanja o skrbi za biljke, razvoj odgovornosti prema vlastitoj brizi za okoliš i mogućnostima vlastitog doprinosa, razvoj radnih navika. Uređenje prostora učionice dovesti će do češćeg boravka učenika na otvorenom, stvorit će mogućnosti učenja u manje strukturiranom okruženju te time i veću motivaciju i za učenike i za nastavnike. Postavljanjem spremnika za smeće očekuje se i povećanje urednosti školskog dvorišta i vrta kao i znanja o važnosti razdvajanja otpada. Time svime se unaprjeđuje i izgled čitave zajednice te stvara ugodnije mjesto za školovanje i boravak kako učenika s teškoćama, tako i svih drugih učenika škole, ali i stanovnika našeg kvarta.