Povratak na vrh

"Učionica Svaštaonica": učionica za boravak u školi s osmijehom

Uključivanje djece u završne kreativne etape izvođenja projekta kod istih će doprinijeti razvoju osjećaja odgovornosti i brige za prostor u kojem će boraviti dobar dio vremena. Izvođenje nastavnih aktivnosti u opuštenom ambijentu i atmosferi će doprinijeti razvoju različitih vještina i znanja kod djece i razvit će kod njih pozitivan odnos prema školskim obavezama, posebice prema čitanju što u tom razdoblju zbog izazova u razvoju čitalačkih vještina lako može postati odbojna obaveza. Djeca će više vremena i izvan nastave spontano sudjelovati u edukativnim procesima kroz različite igre i aktivnosti ponuđene u učionici, te će u takvom prostoru s više entuzijazma, želje i motivacije sudjelovati u radionicama kreiranim od strane stručne službe. Boravak u tom okruženju bi doprinio i napretku učenika s teškoćama. Kontinuirano ulaganje u prostor i nabava edukativnih materijala u suradnji s lokalnom zajednicom i udrugom Ciciban će i budućim generacijama omogućiti korištenje ovog prostora.

O projektu:

OŠ Žakanje pohađa 82 učenika razredne nastave. To je razdoblje ovladavanja temeljnim vještinama i priprema za puno izazovnije gradivo predmetne nastave. Razdoblje intenzivnog učenja u kojem je igra još uvijek centralna aktivnost. Iako se učiteljice trude što kreativnije urediti učionice, tradicionalne metode poučavanja zahtijevaju klasično uređenje. To dovodi do ideje za prostorom koji nimalo ne podsjeća na klasičnu učionicu, ali istovremeno pruža mogućnosti za nova učenja. Prostor za opuštanje i spontano učenje kroz igru. Prostor bi započeo udobnim kutkom s funkcionalnim klupama koje u sebi kriju mnoštvo materijala za igru s tatami podlogom koja pruža dodatna sjedeća mjesta. To može biti mjesto za igru, ali i za pričaonicu koja će sve uvesti u čaroban svijet likova i njihovih dogodovština ili raspravu o lektiri koja će tu novu obavezu učiniti zabavnom i opuštajućom aktivnošću. Kutak može poslužiti i kao gledalište za igrokaze „Malih lutkara” i „Literarne grupe”. Zid-ploča grupama bi dala neiscrpan izvor stvaranja novih kulisa za svaki igrokaz i služila bi za aktivnosti kao što je crtanje ili opuštanje u igrama kolo sreće, „pictionary” i sl. Dodatnu mogućnost predstavlja instalirano platno koje omogućuje učiteljicama pripremu dodatnih audiovizualnih materijala. Središte je prostor s okruglim stolovima, koji se po potrebi pretvara u mjesto za provedbu radionica, projekata, prostor za poučavanje i učenje, mjesto za igranje društvenih igara ili prelistavanje knjiga sa zidnih polica. Nastavlja se istraživački kutak opremljen različitim edukativnim i istraživačkim igrama kojima se kod učenika želi „probuditi“ interes za istraživanjem, proučavanjem i stjecanjem novih znanja. Posebno mjesto u učionici zauzima kutak za opuštanje i smirivanje u kojem se učenici, ako osjete potrebu, mogu osamiti, odmoriti i promišljati. Učenici bi prostor koristili unutar nastave s učiteljicama i stručnom službom, ali i izvan nje. Učenici koji ne pohađaju izborne predmete, dodatnu i dopunsku nastavu mogu u njoj boraviti dok traje nastava. Učenici koji ranije dolaze u školu autobusima svoje vrijeme do nastave kvalitetnije bi provodili u Svaštaonici. Prostor bi bio pogodan i za ugodniji rad stručne službe s učenicima s teškoćama (npr. učenik sa selektivnim mutizmom, učenici s teškoćama u učenju, učenica s teškoćama iz autističnog spektra). Knjižničarka bi u tom prostoru realizirala radionice vezane uz tematiku čitanja što je posebice važno u nižim razredima kako bi učenici u potpunosti ovladali čitanjem. Učenici koji pohađaju produženi boravak bi taj prostor koristili tijekom provedbe slobodnog organiziranog vremena i vremena za slobodnu nestrukturiranu igru, odmor i relaksaciju. Uređenje učionice započelo bi u 6. mjesecu 2019. s ocrtavanjem i bojenjem zidova jer je to aktivnost u kojoj bi sudjelovali, uz učitelje, i učenici. Tijekom 7. i 8. mjeseca bi se nabavio i postavio planirani namještaj kako bi učionica bila spremna za korištenje u novoj školskoj godini.

Cilj projekta:

Omogućiti inovativnije i suvremenije načine realizacije nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada i potaknuti učenike razredne nastave na provedbu kvalitetnijeg i svrhovitijeg slobodnog vremena dok su u školi. Aktivnostima u Svaštaonici bi se potaknuo razvoj njihove kreativnosti, mašte, znatiželje, interesa za istraživanjem, logičkog zaključivanja, socijalnih vještina, čitalačkih vještina te doprinijelo jačanju grupne kohezije i stvaranju pozitivnog razredno–nastavnog ozračja.

Očekivani rezultati:

Uključivanje djece u završne kreativne etape izvođenja projekta kod istih će doprinijeti razvoju osjećaja odgovornosti i brige za prostor u kojem će boraviti dobar dio vremena. Izvođenje nastavnih aktivnosti u opuštenom ambijentu i atmosferi će doprinijeti razvoju različitih vještina i znanja kod djece i razvit će kod njih pozitivan odnos prema školskim obavezama, posebice prema čitanju što u tom razdoblju zbog izazova u razvoju čitalačkih vještina lako može postati odbojna obaveza. Djeca će više vremena i izvan nastave spontano sudjelovati u edukativnim procesima kroz različite igre i aktivnosti ponuđene u učionici, te će u takvom prostoru s više entuzijazma, želje i motivacije sudjelovati u radionicama kreiranim od strane stručne službe. Boravak u tom okruženju bi doprinio i napretku učenika s teškoćama. Kontinuirano ulaganje u prostor i nabava edukativnih materijala u suradnji s lokalnom zajednicom i udrugom Ciciban će i budućim generacijama omogućiti korištenje ovog prostora.

  • Web: http://os-zakanje.skole.hr/
  • Osnovna škola Žakanje, Žakanje 58, Žakanje
  • Početak projekta: lipanj, 2019.
  • Kraj projekta: kolovoz, 2019.