Povratak na vrh

"Korak prema uspjehu"-razvoj inovativnih socijalnih usluga za djecu sa teškoćama u razvoju i učenju

1. Osiguranje izjednačavanja obrazovnih mogućnosti djece s teškoćama u razvoju na području VSŽ – 20 djece s teškoćama u razvoju sudjelovalo na dodatnim satima nastave, održano 1080 sati obrazovnih instrukcija tijekom 9 mjeseci 2. Angažiranje osoba za pružanje usluge instrukcija – 3 visoko obrazovane osobe angažirane na pružanju usluge instrukcija djeci s poteškoćama u razvoju (angažirane ugovorom o djelu ) 3. Zapošljavanje osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada- 1 osoba novozaposlena na radnom mjestu voditelja projekta

O projektu:

Glavni cilj projekta pod nazivom „Korak prema uspjehu“ jeste osnaživanje 20 djece s teškoćama u razvoju i učenju kroz razvoj inovativnih socijalnih usluga odnosno održavanje dodatnih nastavnih sati kako bi olakšali i omogućili djeci s teškoćama u razvoju svakodnevno usvajanje nastavnog gradiva, lakša integracija u društvo te postizanje boljeg uspjeha u školi kroz angažiranje visoko obrazovanih osoba za pružanje usluga dodatnih sati nastave. Ciljna skupina projekta su djeca s teškoćama u razvoju i učenju, osobe s invaliditetom. U odabiru voditelja projekta zaposliti će se osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada (smanjenje rizika od siromaštva) ili dugotrajno nezaposlena osoba. U odabiru ciljne skupine voditi ćemo se na načelu jednakosti, te će korisnici biti odabrani bez obzira na njihovu etničku, nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu podobnost.Vukovarsko-srijemska županija jedna je od nerazvijenih županija u Republici Hrvatskoj te je 45.74% njezina teritorija područje od posebne državne skrbi, zbog čega je identificirana kao županija sa nerazvijenim uslugama namijenjenim ugroženim skupinama u društvu. UOSI „Bubamara“, udruga osoba s invaliditetom je kroz dugogodišnje iskustvo provođenja projekata dobro upoznata sa specifičnim potrebama i problemima sa kojima se susreću djeca s teškoćama u razvoju kroz proces obrazovanja, te će provedbom ovog projekta premostiti prepreke i olakšati proces njihova obrazovanja i razvoja preostalih vještina. Glavna aktivnost projekta jeste održavanje dodatnih sati nastave za djecu s teškoćama u razvoju i učenju koji imaju problema sa savladavanjem pojedinog nastavnog programa. Instrukcije će biti komplementarne s nastavnim programom angažiranjem 3 osobe s stečenom visokom stručnom spremom za usluge instrukcija u svrhu postizanja zadovoljavajućih obrazovnih standarda, razvoju samopouzdanja djece s teškoćama te tolerancije među vršnjacima koji uče važnost uvažavanja različitosti. Usluga instrukcija ima iznimnu važnost jer izravno doprinosi poboljšanju kvalitete obrazovanja, povećava mogućnost usvajanja gradiva te utječe na daljnje obrazovanje. Zapošljavanjem osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada kao voditelja projekta koji će biti zadužen za implementaciju projektnih aktivnosti kroz 10 mjeseci izravno ćemo poboljšati nepovoljan položaj osoba na tržištu rada i pružiti priliku za zapošljavanje s obzirom na tešku ekonomsku situaciju posebice u VSŽ. Provođenjem projektnih aktivnosti izravno ćemo utjecati na promicanju društvene uključenosti i integracije rizičnih skupina, razvoj zajednice i društvene solidarnosti, uzajamno učenje i diseminacija znanja, aktivnosti obrazovanja i osposobljavanja, te pružanje osnovnih usluga. Projektne aktivnosti omogućit će više individualizirani pristup svladavanja određenih dijelova nastavne materije u skladu sa specifičnim potrebama djece s teškoćama u razvoju, te u odnosu na obrazovne zahtjeve uzrasta i nastavnog programa.

Cilj projekta:

Glavni cilj projekta pod nazivom „Korak prema uspjehu“ jeste osnaživanje djece s teškoćama u razvoju i učenju kroz razvoj inovativnih socijalnih usluga odnosno održavanje dodatnih nastavnih sati kako bi olakšali i omogućili djeci s teškoćama u razvoju svakodnevno usvajanje nastavnog gradiva, lakša integracija u društvo te postizanje boljeg uspjeha u školi kroz angažiranje visoko obrazovanih osoba za pružanje usluga dodatnih sati nastave.

Očekivani rezultati:

1. Osiguranje izjednačavanja obrazovnih mogućnosti djece s teškoćama u razvoju na području VSŽ – 20 djece s teškoćama u razvoju sudjelovalo na dodatnim satima nastave, održano 1080 sati obrazovnih instrukcija tijekom 9 mjeseci 2. Angažiranje osoba za pružanje usluge instrukcija – 3 visoko obrazovane osobe angažirane na pružanju usluge instrukcija djeci s poteškoćama u razvoju (angažirane ugovorom o djelu ) 3. Zapošljavanje osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada- 1 osoba novozaposlena na radnom mjestu voditelja projekta

  • Web: www.bubamara.hr
  • "Bubamara" udruga osoba s invaliditetom, Vinkovci, Vatrogasna 5, Vinkovci
  • Početak projekta: 01.09.2019.
  • Kraj projekta: 01.07.2019.