Povratak na vrh

Arhiva projekata

U prvom krugu „Radosti života“ zaprimili smo čak 570 prijava različitih projekata koji su konkurirali za potporu. Zahvaljujemo svima koji su se prijavili sa svojim projektima. Popis i opis odabranih projekata možete pročitati kad kliknete na zeleni naslov „Odabrani projekti u prvom krugu“. U tijeku je praćenje projekata od kojih su neki realizirani, a neku su u tijeku. Priče o realiziranim projektima možete pročitati kad kliknete na „Realizirani projekti“.

1. krug 2017. Odabrani projekti prijavljeni u prvom krugu Realizirani projekti